Karta Różnorodności – jak różnorodność stała się częścią CSR?

28 lipca 2015

Dzisiaj Karta Różnorodności ma ponad 110 Sygnatariuszy i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw dotyczących różnorodności w miejscu pracy w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?

„Robimy Kartę Różnorodności” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu po powrocie z pewnego majowego spotkania w 2011 roku. Ale po kolei. Idea Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) narodziła się we Francji w 2004 roku. Siedem lat później firmy z francuskim kapitałem spotkały się wspólnie z przedstawicielkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu w siedzibie Orange Polska (jeszcze wtedy pod brandem Telekomunikacja Polska), aby porozmawiać na temat wyzwań związanych z różnorodnością pracowników w polskich firmach. To tam zaprezentowano ideę Diversity Charter, której orędownikami wprowadzenia w Polsce zostali przedstawiciele TP SA, L’Oreal Polska oraz NUTRICIA. Panie, które reprezentowały drugą i trzecią z wymienionych firm, przygotowały nawet pierwszy draft tekstu, który posłużył jako kanwa do prac nad polską wersją Karty. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się opieki nad inicjatywą.

8 września 2011 roku odbyło się pierwsze z czterech spotkań (kolejne – w październiku, listopadzie i grudniu) poświęconych konsultacjom dokumentu. Wzięli w nich udział przedstawiciele/lki Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm francuskich, a także eksperci/tki z organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. W wypracowaniu adekwatnej do polskich warunków treści dokumentu opisującego standardy i zasady zarządzania różnorodnością aktywnie uczestniczyła również przedstawicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do konsultacji tekstu Karty dołączył także Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W sumie zaangażowanych zostało 20 instytucji i organizacji.

Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności nastąpiło podczas konferencji zorganizowanej przez FOB i Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 14 lutego 2012 roku ze specjalnym udziałem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, ówczesnej Pełnomocniczki. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności objęła nie tylko Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz ale również prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Inicjatywę wspiera również Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Wśród inicjatorów i jednocześnie 14 pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce znalazły się takie firmy jak: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Orange Polska (d. Grupa TP), Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, NUTRICIA, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy oraz Unilever.

Począwszy od tego momentu rozpoczęła się wspólna praca nad upowszechnianiem i promowaniem Karty Różnorodności w Polsce. Od 2012 roku w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności odbyło się wiele szkoleń i spotkań, mających na celu wymianę wiedzy, praktyk i doświadczeń. W 2013 roku świętowaliśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pierwsze urodziny Karty Różnorodności. Szczególnym wydarzeniem był również High Level Event, zorganizowany przez Komisję Europejską i Forum Odpowiedzialnego Biznesu 17 października 2014 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. W 2014 roku po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Dzień Różnorodności, zaś w 2015 roku miała miejsce druga edycja wydarzenia.

Polska Karta Różnorodności dynamicznie się rozwija. Dzięki owocnej współpracy z Platformą Europejską zrzeszającą 14 innych Kart, tworzy dla polskich pracodawców przestrzeń do spotkań z praktykami z zagranicy (np. Danii, Finlandii czy Austrii). To, co jednak najbardziej zasługuje na podkreślenie to fakt, że Karta to ludzie. Żadne inne zagadnienie CSR nie dotyka tak mocno kwestii poszanowania godności człowieka, jak zarządzanie różnorodnością właśnie. Poza tym to właśnie ludzie – konkretne osoby z firm, organizacji i instytucji przyczyniły się do powstania i rozwoju Karty w Polsce (a co za tym idzie również rozwoju CSR).