Karta Praw Dziecka w Biznesie ma już pierwszych sygnatariuszy

20 września 2023

20 września 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” pierwsze firmy podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Deklaracja, która powstała w lipcu br., zobowiązuje przedsiębiorców do podejmowania konkretnych działań na rzecz poszanowania praw dziecka w aktywności biznesowej i społecznej. Zachęca firmy do uznania podmiotowości dziecka i jego praw w trzech obszarach: pracowniczym, wobec klientów_ek, użytkowników_ek usług i produktów oraz w łańcuchu wartości. Kartę podpisało blisko 30 firm i organizacji.

Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Dlatego jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzimy szczególną rolę przedsiębiorstw w dbaniu o interes najmłodszych. Biznes jest coraz bardziej świadomy swojego wpływu na prawa dziecka i wprowadza polityki, które pozwalają skutecznie zarządzać tym obszarem. Cieszymy się, że tak wiele firm wyraziło już gotowość do wdrażania zapisów Karty w życie – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Uroczystemu podpisaniu Karty Praw Dziecka w Biznesie towarzyszyło wystąpienie Marcina Perfuńskiego, influencera parentingowego znanego jako SuperTata, który wykorzystuje media społecznościowe do promocji zaangażowanego rodzicielstwa. Na okoliczność podpisania przez pierwsze firmy Karty powstał także materiał audio z udziałem najmłodszych, którzy opowiedzieli czym dla nich są prawa dziecka. Materiał przygotowano we współpracy z Katarzyną Stoparczyk, która stworzyła radiową audycję „Dzieci wiedzą lepiej” i współtworzyła także format telewizyjny „Duże Dzieci”. Uczestnicy i uczestniczki spotkania mogli także wziąć udział w warsztatach dotyczących polityk respektowania praw dziecka.

Pierwszymi firmami, które podpisały Kartę są firmy, które brały udział w pracach grupy roboczej:

 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.,
 • IKEA Retail Polska sp. z o.o.,
 • InPost sp. z o.o.,
 • Jeronimo Martins Polska S.A.,
 • Orange Polska,
 • Fundacja Orange,
 • Pepco Poland sp. z o.o.,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA,

oraz firmy, które zgłosiły chęć podpisania Karty po jej ogłoszeniu:

 • ANG S.A.,
 • Buszman Komunikacja,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • EY Polska,
 • Fundacja EY Polska,
 • ING Bank Śląski S.A,
 • Fundacja ING Dzieciom,
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Leśnikowska,
 • Stena Recycling sp. z o.o.

Symboliczny podpis pod Kartą złożyły także instytucje i organizacje pozarządowe:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ,
 • Fundacja DiversityPL,
 • Fundacja Dorastaj z Nami,
 • Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa,
 • GrowSPACE Poland,
 • Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka,
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
 • UN Global Compact Network Poland,
 • UNICEF Polska.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca kolejne podmioty do autodiagnozy, która pomoże w zidentyfikowaniu gotowości organizacji do podpisania Karty Praw Dziecka w Biznesie. Dostępny na stronie kwestionariusz samooceny wymienia działania, jakie mogą podejmować firmy w sześciu obszarach: zarządzania, obszaru pracowniczego, klienckiego, komunikacji i marketingu, partnerów biznesowych i dostawców oraz partnerów społecznych i beneficjentów. Dodatkowo kwestionariusz odnosi do bazy dobrych praktyk, która może stanowić punkt odniesienia i inspirację dla podjęcia nowych aktywności.

Więcej szczegółów dotyczących Karty Praw Dziecka w Biznesie można znaleźć pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka.