Karetki pogotowia dla Ukrainy

23 marca 2022

Już wielu z nas zaangażowało się we wspieranie osób dotkniętych dramatem w Ukrainie. Doradcy Handlu Zagranicznego Francji (CCE) zachęcają do udziału w akcji, która ma na celu zebranie środków pozwalających na zakup karetek dla miasta Lwowa, ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia oraz polskich miast przyjmujących uchodźców.

Kluczowe informacje o akcji:

  • Doradcy Handlu Zagranicznego Francji (CCE) to zaangażowana grupa wolontariuszy – prezesów najważniejszych inwestorów francuskich w Polsce. Są oni mianowani przez Radę Ministrów i działają pod nadzorem Ambasady.
  • Prowadzą własne działania we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą oraz innymi stowarzyszeniami francuskimi i polskimi.
  • Współpracują bezpośrednio z miastem Lwów w Ukrainie oraz z miastami w Polsce, które zajmują się przyjmowaniem uchodźców i przekazywaniem produktów do Ukrainy.
  • Regularnie składają sprawozdania z swojej działalności i są poddawani audytowi.
  • W pierwszej kolejności przekazują leki i środki higieniczne, zwłaszcza dla niemowląt i osób starszych, które zbierają lokalnie.
  • Zachęcają do przekazywania środków pieniężnych, które chcą przeznaczyć na zakup karetek dla miasta Lwowa, ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia oraz polskich miast przyjmujących uchodźców.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące konta bankowego, na które można przelewać środki na powyższy cel:

Właściciel konta : Francuscy Doradcy Handlu Zagranicznego (CCE), c/o Francuskiej Ambasady w Polsce, 00-477 Warszawa, Tytuł przelewu: Ukraina

BNP Paribas, Kod Swift : PPABPLPKXXX

Iban EUR : 54 1600 1127 0003 0127 7006 9080

Iban PLN : 27 1600 1127 0003 0127 7006 9081

Istnieje również możliwość dokonywania płatności na konto siedziby CCE we Francji.

Źródło: mat. pras.