Kapitalizm znaczy zaufanie.

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 15 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
17 lutego 2009

To, co się zdarzyło w roku 2008, każe ponownie wejrzeć w kulturowe i etyczne przesłanki ładu rynkowego. Kapitalizm będzie inny, gdy świat wyjdzie z obecnego kryzysu. (…) Kapitalizm będzie inny, gdyż kryzys zrujnował jego niepisany fundament ustrojowy, jakim jest zaufanie.

Janusz Lewandowski (Gazeta Wyborcza, 17.01.2009).  Źródło