Kapitalizm trzeba zreformować

5 maja 2014

Według ubiegłorocznego Global Wealth Report 46 proc. światowego bogactwa należy do 1 proc. najbogatszych mieszkańców globu. Historia dowodzi, że dramatyczne nierówności zawsze doprowadzały do radykalnych zmian społecznych, ustrojowych i gospodarczych. Dlatego nawołujemy biznes do samoograniczenia, samoregulacji i odpowiedzialności społecznej – to wniosek z konferencji Lewiatana „Czy firmy prowadzą uczciwy dialog z interesariuszami”, którą Konfederacja Lewiatan zorganizowała 25.04.2014 r. w Warszawie. 

Konferencja była finalnym etapem projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce z wykorzystaniem narzędzi CSR”, który Lewiatan wraz z firmą Deloitte prowadził przez ostatnie 3 lata. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

„Wyszliśmy z założenia, że skoro niski kapitał społeczny jest bardzo poważną barierą rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce, przedsiębiorcy nie mogą czekać, aż państwo rozwiąże problem” – tłumaczy Zbigniew Gajewski, koordynator projektu i z-ca dyrektora generalnego Lewiatana. – Mając duże możliwości wpływu na postawy dorosłych pracujących Polaków powinni podnosić kapitał społeczny w swoich firmach, a idea CSR i jej wypracowane dotąd narzędzia wyraźnie temu sprzyjają”.

Jednym z fundamentów idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest uczciwy i stały dialog firmy z wszystkimi, którzy mają na nią jakiś wpływ (przede wszystkim z pracownikami, klientami, dostawcami i otoczeniem społecznym). Są oni nazywani interesariuszami.

W ramach projektu ponad 200 firm uczestniczyło w warsztatach na temat skutecznych sposobów prowadzenia takiego dialogu. Opracowane zostało bezpłatne narzędzie on-line (dostępne na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl), dzięki któremu firmy mogą przygotować mapę swoich interesariuszy i lepiej zarządzać dialogiem z nimi.

Celem projektu było też inspirowanie firm do takiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która wykracza poza filantropię i przynosi korzyści obu stronom. Chodziło

o wspólne projekty społeczne i biznesowe angażujące pracowników firm i działaczy organizacji. Zorganizowany w ubiegłym roku konkurs na dobre praktyki w tym obszarze pokazał, że dobrze przemyślana kooperacja obu sektorów pomaga rozwiązywać konkretne problemy społeczne, a zdarza się – choć rzadziej – że także czysto biznesowe.

10 przedsiębiorstw zróżnicowanych geograficznie, a także co do branży i wielkości, skorzystało ze wsparcia Deloitte we wdrażaniu strategii CSR. „Mogły one dzięki temu uporządkować swoje procesy zarządcze i relacje z interesariuszami w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności” – wyjaśnia Jacek Kuchenbeker, koordynator projektu z Deloitte. – „Choć projekt się kończy, będziemy nadal obserwować, jak udzielone wsparcie przekłada się na wyniki biznesowe tych firm”.

Podczas konferencji ogłoszono ponadto wyniki konkursu Lewiatana i Deloitte na najciekawsze praktyki dotyczące dialogu firm z ich interesariuszami. Większość zgłoszonych przez firmy dobrych praktyk zostało bardzo wysoko ocenionych przez kapitułę konkursu, o zwycięstwie zadecydowały minimalne różnice.

W kategorii małych firm kolejne miejsca zajęły:

1. 2PiGroup za praktykę „Działania wspierające szerzenie wiedzy na temat gazu łupkowego”,

2. HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe za praktykę „Bądź widoczny ? bądź bezpieczny”,

3. KPM Group Łukasz Olechnowicz za praktykę „Regularny dialog z wybranymi grupami interesariuszy”.

W kategorii średnich firm kolejne miejsca zajęły:

1. Polskie LNG za praktykę „Dialog społeczny Polskiego LNG SA”,

2. WESSLING Polska „Program dla Rodziców”,

3. Abbvie Polska za praktykę „Zdrowi ? Aktywni ? Konstruktywni”.

W kategorii dużych firm kolejne miejsca zajęły:

1. Orange Polska za praktykę „Dialog z interesariuszami w Orange Polska”,

2. Tesco Polska za praktykę „Do poprawki”,

3. PKO Bank Polski za praktykę „Rotunda 2013”.

Microsoft otrzymał wyróżnienie za praktykę „Dialog z interesariuszami polskiego oddziału Microsoft”.

Konferencja i konkurs odbyły się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami konferencji i konkursu były Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Great Place to Work Institute, CR Navigator oraz CSR Info.

Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana tłumaczyła w swoim wystąpieniu, dlaczego Lewiatan jest aktywnym promotorem CSR. „Jesteśmy organizacją liberalną, ale nie uważamy, że celem gospodarki jest sama gospodarka i zysk. To wszystko ma służyć społeczeństwu. Dlatego popieramy konieczność uwzględniania przez biznes wymogów środowiskowych i potrzeb społecznych” – mówiła. – „CSR to jedna z dróg do naprawy demokratycznego kapitalizmu, który jak na razie jest może niedoskonałym, ale jedynym skutecznym modelem gospodarczym respektującym demokrację i prawa jednostek”.

Jednym z rezultatów projektu jest poradnik dla przedsiębiorców „Dialog z interesariuszami.  Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym?”, który (podobnie jak inne materiały) można pobrać tutaj.

Źródło: informacja prasowa