Kampania Piwowarska i Biedronka zachęcają do udziału w akcji „Zgrani z naturą”

18 października 2012

Dotyczy firmy: Jeronimo Martins Polska, Kompania Piwowarska,

Sieć sklepów Biedronka i Kompania Piwowarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Zgrani z naturą. 19 i 20 października w wybranych sklepach odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Każdy, kto przyniesie 5 szklanych lub aluminiowych opakowań, otrzyma praktyczną ekotorbę na zakupy oraz ulotkę informacyjną na temat segregacji odpadów. Patronem merytorycznym akcji jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz organizacja odzysku EKO-PUNKT.

W piątek i sobotę, 19 i 20 października w godzinach 10.00 – 18.00 na parkingach w pobliżu wybranych sklepów Biedronka staną specjalnie oznakowane namioty z logiem akcji Zgrani z naturą. Osoby, które w tych dniach przyniosą 5 szklanych lub aluminiowych opakowań, otrzymają w zamian torbę przyjazną środowisku. Akcja odbędzie się w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Kostrzynie, Koszalinie, Grudziądzu, Mszczonowie, Wyszkowie, Lubinie, Rudzie Śląskiej, Tarnowie, Opolu, Sieradzu i Tychach.

„Nasz wpływ na środowisko naturalne jest nieunikniony, możemy jednak dołożyć wszelkich starań, aby go zminimalizować. Ten obowiązek spoczywa w szczególności na dużych firmach. Organizując akcję wymiany szklanych i aluminiowych opakowań na ekotorby, chcemy pokazać, że nawet drobne gesty mogą mieć duży wpływ na otaczające nas środowisko. Pięć opakowań przyniesionych przed jedną osobę to niewiele, ale w skali kraju efekt może być ogromny” – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

„Sieć Biedronka od wielu lat regularnie uczestniczy w akcjach promujących zbiórkę i segregację odpadów. Z naszych obserwacji wynika, że bezpośredni kontakt z klientami jest doskonałym sposobem podnoszenia świadomości ekologicznej Polaków. Badania, które przeprowadzono na zlecenie sieci Biedronka w czerwcu br. pokazują, że Polacy coraz chętniej segregują odpady i podejmują działania na rzecz środowiska, jednak w sferze budowania świadomości ekologicznej wciąż pozostaje wiele do zrobienia, szczególnie wśród młodego pokolenia” – mówi Sylwia Krzyżycka, Dyrektor Działu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska Jeronimo Martins Polska S.A.

Wspólna akcja Zgrani z naturą, realizowana z inicjatywy Kampanii Piwowarskiej oraz sieci sklepów Biedronka, jest rozszerzeniem działalności obu partnerów w obszarze edukacji ekologicznej.

Kompania Piwowarska od 2007 r. realizuje projekt edukacji ekologicznej Zgrani z naturą, który wykorzystuje elementy humoru i w przyjazny sposób uczy, jak dbać o środowisko naturalne. Wspomniany program zachęca pracowników KP i ich rodziny do działań na rzecz ochrony środowiska w ich najbliższym otoczeniu poprzez zmniejszanie ilości wytwarzanych odpa­dów i świadomą ich segregację, oszczę­dzanie wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej – zarówno w pracy, jak i we własnym domu. Firma prowadzi zbiórkę makulatury i plastiku, ponadto na terenie browaru każdy pracownik może pozbyć się kłopotliwych odpadów, np. baterii, drobnego sprzętu elektronicznego czy płyt CD, których nie powinno się wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Działalność Kompanii Piwowarskiej opiera się na strategii zrównoważonego rozwoju, zaś wśród jej 10 Priorytetów aż cztery mają na względzie dobro środowiska naturalnego: zwiększenie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody, zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz optymalizacja procesu gospodarowania odpadami. Obecnie blisko 99% wszystkich odpadów wytwarzanych przez browary KP jest poddawane recyklingowi, odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Dzięki temu wszystkie 3 browary wytwarzają na dobę mniej odpadów, niż mieści się w jednej śmieciarce.

Sieć Biedronka od wielu lat prowadzi aktywną działalność proekologiczną. Akcja  w ramach Zgranych z naturą jest kontynuacją dotychczas podejmowanych, licznych działań i akcji mających na celu promocję zachowań proekologicznych i edukację ekologiczną klientów. Troska o środowisko naturalne jest jedną z fundamentalnych zasad działania sieci Biedronka w Polsce. Polityka środowiskowa Jeronimo Martins Polska zapewnia prowadzenie działalności firmy w sposób ekologicznie zrównoważony poprzez podejmowanie inicjatyw w trzech głównych obszarach: przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zachowania bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami. Jej cele strategiczne to zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej segregacji odpadów i ochrony środowiska poprzez akcje edukacyjne i wspieranie właściwych nawyków oraz minimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów oddawanych na składowiska. Każdy sklep Biedronka ma obowiązek segregować śmieci. Do recyklingu trafiają świetlówki, tonery, folia oraz makulatura. Jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zrezygnowała z jednorazowych plastikowych siatek, zastępując je torbami wielokrotnego użytku. Każdy klient może przynieść do sklepu niepotrzebne baterie oraz akumulatorki i zostawić je w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Sieć Biedronka ogranicza negatywny wpływ na środowisko wdrażając także ekologiczne sklepy (Ecostore).  Są one wyposażone m.in. w gruntowy wymiennik ciepła, energooszczędne żarówki i urządzenia chłodnicze, a nawet automatycznie zamykane zawory w umywalkach. Dzięki temu do minimum ograniczone zostało zużycie energii, wody i produkcję odpadów. Obecnie trwają intensywne prace nad projektem Ecostore II generacji.

Źródło: Materiały prasowe