Jury oceni dziennikarskie i eksperckie teksty o CSR

26 lutego 2020

Już po raz 10. jury konkursu „Pióro odpowiedzialności” wskaże laureatów najlepszych tekstów poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. W gronie jurorów znaleźli się przedstawiciele mediów i środowiska akademickiego oraz eksperci i praktycy CSR. Jeszcze do 29 lutego można zgłaszać artykuły do konkursu poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizator konkursu „Pióro odpowiedzialności”, ogłosiło skład jury tegorocznej edycji. Jurorzy ocenią zgłoszone publikacje, które jeszcze do końca lutego można rejestrować poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu. 

Skład jury 10. konkursu „Pióro odpowiedzialności”:

 • Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska – kierowniczka działu społeczeństwo w Tygodniku Wprost. Laureatka ubiegłorocznego wyróżnienia w kategorii tematycznej „odpowiedzialne miejsce pracy”;
 • prof. dr hab. Janina Filek – prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Maria Ibisz – menedżer, Zespół ds. zrównoważonego rozwoju CE, Deloitte Polska. Laureatka ubiegłorocznej nagrody głównej w kategorii „artykuł ekspercki”;
 • dr Ewa Jastrzębska – wykładowca Szkoły Głównej handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności i zarządzania strategicznego;
 • Paweł Oksanowicz – dziennikarz, prowadzi program Bizon – biznes odpowiedzialny i nowoczesny w MUZO.FM; 
 • Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizatora konkursu.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” daje możliwość docenienia dziennikarzy i ekspertów CSR podejmujących ważne społecznie i środowiskowo tematy. Trudno przecenić znaczenie budowania świadomości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, współpracy w tym zakresie, również indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas. Publikacje, które oceniamy w naszym konkursie popularyzują te zagadnienia, edukacja jest w końcu kluczem do zmiany postaw i  wspiera pożądane zmiany w biznesiemówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca jury konkursu oraz dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Czas zatem wyróżnić najlepsze teksty opublikowane w 2019 roku, więc teraz serdecznie zachęcamy do zgłaszania tych, które  Państwa zdaniem na to zasługujądodaje.

 

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

 • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
 • walory merytoryczne,
 • kompletność i rzetelność informacji,
 • styl,
 • kreatywność,
 • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”  – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna (w formie statuetki) lub nagroda specjalna (w formie dyplomu). Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem (w formie dyplomów).

Zwycięzcy 10. edycji Pióra odpowiedzialności zostaną ogłoszeni 29 października br. (nowy termin) podczas 8. Targów CSR, w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 10 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie internetowej konkursu >>

Link do regulaminu >>

 

Źródło: Informacja własna