Jeszcze mniej plastiku w sklepach – Carrefour sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego

14 września 2020

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

W dniu dzisiejszym sieć Carrefour Polska podpisała „Polski Pakt Plastikowy. Jest on kontynuacją zapoczątkowanej w 2019 roku inicjatywy „Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych”, którego Carrefour Polska – jako pierwsza sieć wielkiej dystrybucji – była sygnatariuszem. Pakt wyznacza proekologiczne cele dla całej branży FMCG oraz znacząco wpłynie na redukcję produkowanego przez nią plastiku.

Wspólne cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego zostały ogłoszone 10 września br. podczas konferencji transmitowanej online. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego.

Carrefour ma świadomość jak silnie plastik wpływa na degradację środowiska, dlatego też prowadzi aktywne działania proekologiczne, mające na celu jego redukcję w wykorzystywanych opakowaniach jednorazowych oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych. Nasza sieć angażuje się także w wiele inicjatyw sektorowych i ogólnopolskich realizowanych z partnerami zewnętrznymi, aby jeszcze skuteczniej realizować swoje cele środowiskowe oraz zachęcać swoich klientów i dostawców do coraz pełniejszego uczestniczenia w idei Zero Waste oraz realizacji idei obiegu zamkniętego – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Mapa drogowa proponowana przez Polski Pakt Plastikowy, współtworzony przez Carrefour Polska, zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Drugi obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25% a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów.

W dniu inauguracji Polski Pakt oficjalnie dołączył również do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. W kolejnych latach członkowie Paktu będą promować rozwiązania, którym przyświeca realizacja celów i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Elementem budującym wiarygodność Paktu jest jego realny wpływ na zamykanie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku poprzez stopniowe osiąganie wspólnych celów strategicznych. Narzędziem weryfikacji prac Paktu będzie raport roczny z postępu realizacji celów. Ogłoszenie pierwszego raportu, obejmującego efekty prac za rok 2020, planowane jest na II kw. 2021 roku.

Oprócz angażowania się w inicjatywy proekologiczne wspólnie z partnerami, sieć wdraża własne praktyki w ramach strategii opakowaniowej Carrefour. Wspiera dostawców w realizacji odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu oraz oferuje klientom możliwość przyłączania się do organizowanych akcji w myśl idei Less Waste.

W 2018 roku Grupa Carrefour zobowiązała się w ramach polityki opakowań do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Główne cele wyznaczone w tym obszarze to: wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania – cel w pełni pokrywający się z założeniami Polskiego Paktu Plastikowego – a także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2025 roku o 5% w porównaniu z 2017 r.

Działania sieci są realizowane wielotorowo: W 2019 roku w Carrefour Polska ograniczyło masę tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu o 5,1 ton. Co więcej do 2025 roku sieć chce zredukować wagę opakowań z tworzyw sztucznych o kolejne 300 ton. Sieć umożliwia zakup produktów w opakowaniach biodegradowalnych. Daje swoim klientom, jako pierwsza sieć w Polsce, możliwość zakupu produktów na wagę do własnych opakowań wielokrotnego użytku oraz kawy do własnego kubka.

W ramach działań w kierunku zmiany modelu gospodarki opakowaniami z tworzyw sztucznych na model gospodarki obiegu zamkniętego, Carrefour jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiła do Paktu na rzecz Zrównoważonych Tworzyw Sztucznych – inicjatywy prowadzonej w ramach Kampanii 17 Celów. Działania podejmowane w ramach strategii opakowaniowej Carrefour 2022 są również elementem globalnej kampanii sieci – Act For Food. Stanowi ona odpowiedź na światowe problemy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, pochodzeniem produktów oraz spełnieniem oczekiwań klientów.

źródło: mat.pras.