Jesteśmy gotowi na bardziej rygorystyczne podejście do walki z kryzysem klimatycznym

15 grudnia 2020

Większość Europejek i Europejczyków uważa COVID-19 za największe wyzwanie, przed którym obecnie stoi ich kraj. Jednak walka ze zmianami klimatycznymi pozostaje kwestią kluczową. Jak wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ankietowani są zdania, że ożywienie gospodarcze po pandemii musi uwzględniać przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

Jak wynika z najnowszego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 57% mieszkanek i mieszkańców Europy jest zdania, że programy odbudowy gospodarki muszą uwzględniać skuteczne odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Ankietowani uważają, że rządy państw powinny postawić na promowanie modeli i rozwiązań niskoemisyjnych oraz odpornych na skutki zmian klimatu.

 

Europa gotowa na bardziej rygorystyczne metody walki z kryzysem klimatycznym

Kryzys COVID-19 pokazał, że społeczeństwa były w stanie zaakceptować zdecydowane środki podejmowane przez rządy w celu zwalczania pandemii – np. obowiązek noszenia maseczek czy ograniczenia związane z podróżowaniem. maseczki i ograniczenia w podróżowaniu. Jednocześnie rośnie poparcie społeczeństw na regulacje i ograniczenia mające pomóc w walce ze skutkami kryzysu klimatycznego. 70% Europejek i Europejczyków (i 95% ankietowanych w Chinach) opowiedziałoby się za bardziej rygorystycznymi środkami rządowymi, które miałyby na celu ograniczenie antropogenicznego charakteru zmian klimatu.

 

 

77% Polek i Polaków twierdzi, że zmiany klimatyczne już wpływają na ich codzienne życie

Odsetek Polek i Polaków zauważających wpływ kryzysu klimatycznego na ich codzienne życie spadł o 9 punktów procentowych w stosunku do zeszłorocznego badania, choć i tak pozostaje wyższy niż średnia europejska (wynosząca 75%). Najczęściej wskazują na to kobiety (83%) i rodzice (81%).

71% mieszkańców naszego kraju opowiedziałoby się za surowszymi i bardziej zdecydowanymi działaniami administracji, mającymi za zadanie zmianę nawyków i zachowań społeczeństw w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Średni odsetek wskazań w krajach europejskich jest nieco niższy i wyniósł 70%.

 

Źródło: 2020-2021 EIB Climate Survey, eib.org