Jest wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego ws. CSDDD

18 grudnia 2023

Negocjatorzy z Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego doszli do konsensusu w sprawie nowych przepisów zobowiązujących firmy do integrowania wpływu na środowisko i prawa człowieka w ramach systemu zarządzania.

Nowa propozycja dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw z 14.12. 2023 r. zakłada nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku łagodzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko. Wśród uwzględnionych przez regulatora kwestii są m.in. praca dzieci, niewolnictwo, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie, wylesianie, nadmierne zużycie wody lub degradacja ekosystemów.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek stosowania należytej staranności w politykach i systemach zarządzania ryzykiem. Firmy będą musiały również przyjąć plan zgodności modelu biznesowego ze strategią ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1,5°C.

Przepisy będą dotyczyć unijnych przedsiębiorstw i dominujących spółek macierzystych, zatrudniających ponad 500 pracowników i osiągających całkowite obroty przekraczające 150 mln euro. W pewnych przypadkach wymogom będą podlegać także firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, z obrotami przekraczającymi 40 mln euro.

Przedsiębiorstwa będą zobligowane nie tylko do identyfikowania, oceniania i zapobiegania negatywnemu wpływowi – będą musiały również go redukować, eliminować oraz kompensować. Europosłowie zapowiedzieli też, że niezbędny będzie dialog firm z poszkodowanymi oraz wprowadzenie mechanizmu skarg.

Informowanie o politykach due diligence i regulowanie ich skuteczności to kolejny zapis najnowszej propozycji dyrektywy. Każdy kraj UE będzie musiał wyznaczyć właściwy organ, którego zadaniem będzie monitoring firm pod kątem przestrzegania zobowiązań.

Propozycja dyrektywy wymaga akceptacji Komisji Prawnej UE oraz całej Rady wraz z Parlamentem Europejskim.

Źródło: inf. pras.