Jedna trzecia żywności na świecie jest marnotrawiona lub tracona

28 sierpnia 2019

Podpisana właśnie ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności regulująca kwestie wyrzucania w Polsce ok. 9 mln ton żywności rocznie, pozwoli na uratownie ok. 100 tys. ton żywności w dużych sklepach. Jednak marnowanie żywności to również problem społeczny – głód, ubóstwo oraz środowiskowy – zwłaszcza w kontekście pogłębiających się zmian klimatu – sama hodowla zwierząt odpowiada za ok. 18% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, a produkcja żywności to również olbrzymia ilość zużywanej wody. 

Najnowszy raport specjalny IPCC porusza kwestie pustynnienia, degradacji gleb, zrównoważonego gospodarowania gruntami, bezpieczeństwa żywnościowego i przepływu gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych. Pokazuje potrzebę większej dbałości o gleby, ale też mocno podkreśla wpływ zmian klimatycznych na jakość i dostępność żywności.

Dobrą wiadomością płynącą z raportu jest to, że wysiłki mające na celu ograniczenie zmian klimatu mogą jednocześnie poprawiać stan gleb i dostęp do żywności, przyczyniając się do likwidacji problemu głodu na świecie. Zmiana klimatu już teraz bowiem wpływa m.in. na ogólną dostępność pożywienia, dostęp do żywności dla poszczególnych osób (ceny i fizyczną dostępność pożywienia, możliwość jego zakupu), wykorzystanie (wartość odżywczą produktów, sposoby ich użycia) oraz na stabilność zaopatrzenia w żywność.

Dziesięć zaleceń IPCC – co musimy zrobić?

  • Zacząć produkować żywność także w miastach, ograniczyć rozrost miast i lepiej zarządzać gruntami.
  • Zarządzać lasami w sposób zrównoważony.
  • Zwiększyć areał lasów.
  • Nie wysuszać mokradeł i torfowisk.
  • Chronić bioróżnorodność.
  • Nie wyjaławiać i nie wysuszać ziemi rolnej (uprawiać poplon, unikać orki).
  • Nie wysuszać lądów przez nieprzemyślaną gospodarkę wodną.
  • Nie marnować żywności i przestawić się na dietę mniej mięsną.
  • Rozwijać metody produkcji czystej energii (np. wiatrowej i słonecznej).
  • Obniżyć globalne emisje gazów cieplarnianych (obecnie wynoszą one ok. 42 mld ton CO2 rocznie).

Czytaj więcej >>>

Źródło: wyborcza.pl, biznes.newseria.pl