Jakość żywności ważnym tematem dla biznesu i społeczeństwa

21 stycznia 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, Jeronimo Martins Polska,

Wyzwaniem dla Polski i świata wciąż pozostają kwestie niedożywienia, jakości i bezpieczeństwa żywnościowego czy zrównoważonego rolnictwa. Odnoszą się do nich zadania zawarte w 2. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z perspektywy 5 lat obowiązywania celów warto sprawdzić, co udało się osiągnąć w tym zakresie. Jakie działania podejmował biznes oraz jakie aspekty w przyszłości będą istotne w realizacji zobowiązania?

Trwa kampania informacyjna “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” #5latSDGs. Inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a kluczowym momentem jej przebiegu będą 8. Targi CSR online, zaplanowane na 5-9 października 2020 r. (nowy termin). Kolejnym etapem komunikacji kampanii jest prezentacja wyzwań zdefiniowanych w 2. Celu Zrównoważonego Rozwoju obejmującym “wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważone rolnictwo”.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Dane FAO podane przez Główny Urząd Statystyczny dowodzą, że w Polsce spada poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego, definiowanego jako “ograniczony dostęp do żywności w gospodarstwach domowych ze względu na brak środków finansowych lub niedobór innych zasobów.” (GUS)

Dostęp do żywności to istotne zagadnienie podejmowane przez odpowiedzialny biznes w Polsce. Obserwujemy coraz intensywniej rozwijaną współpracę z Bankami Żywności czy organizacjami pomocowymi, jak np. Caritas.

Szereg działań w tym obszarze prowadzi Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka, wystawca 8. Targów CSR. Firma nawiązała partnerstwo z Caritas w Polsce. Z dotychczasowych akcji można wymienić m.in. wspólne zbiórki żywności czy przygotowywanie paczek dla potrzebujących (czytaj więcej >>). Jeronimo Martins Polska wspiera seniorów. Grupą docelową programu zostały objęte osoby w wieku powyżej 60 lat w trudnej sytuacji finansowej – o dochodzie do 1300 zł netto na osobę, zamieszkałe samotnie, mające trudności w poruszaniu się. Karta jest doładowywana co miesiąc kwotą 200 zł. Każdemu seniorowi przydzielono także wolontariusza. Biedronka zapewniła finansowanie programu oraz dostarczyła karty, natomiast diecezje Caritas przeprowadziły rekrutację beneficjentów do programu i rekrutację oraz szkolenie wolontariuszy (czytaj więcej >>).

Jakość żywności

Cel 2. podnosi również kwestię jakości żywności, szczególnie ważną dla takich grup jak niemowlęta, dzieci, dziewczęta, kobiety w ciąży czy osoby starsze. Zadania ONZ określają wyzwania w tym zakresie następująco:

2.1  Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok.

2.2  Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.

Według danych ONZ  słabe odżywianie to przyczyną prawie połowy (45%) śmierci dzieci na świecie poniżej piątego roku życia.

Dużo uwagi tematowi jakości żywności poświęca Carrefour Polska, wystawca 8. Targów CSR. Podejmuje takie praktyki jak ABC Zdrowego Żywienia, firma stworzyła gamę produktów „Jakość z Natury Carrefour”, a także zorganizowała warsztaty edukacyjne poświęcone zdrowiu i jakości żywności.

Zrównoważone rolnictwo 

Zrównoważone rolnictwo, czyli wytwarzanie żywności zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, także określone zostało w 2. SDG. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa edukacja i programy wsparcia udzielane rolnikom ekologicznym. Dotyczy tego np. dobra praktyka Carrefour “Demokratyzacja bio”. Koncentruje się na rozwoju produkcji warzyw i różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez zapewnienie gospodarstwom rodzinnym wsparcia niezbędnego do rozwoju i dywersyfikacji produkcji warzyw bio na krajowym rynku.

Działania na rzecz upowszechniania zrównoważonego modelu rolnictwa wprowadzają także inni wystawcy 8. Targów CSR: Zakłady Tłuszczowe – Kruszwica czy BNP Paribas Bank Polska.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Targi CSR

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających.

Zobacz wideo podsumowujące 7. Targi CSR

Targom CSR jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl