Jak zmiany klimatu wpłyną na ludzkość? – Mapa

12 sierpnia 2014

Temat wpływu człowieka na klimat został szeroko omówiony, zarówno w literaturze naukowej jak i w dyskursie publicznym. Obecnie, zapewne za sprawą coraz częstszych anomalii pogodowych, zauważalna staje się druga strona medalu – wpływ zmian klimatu na człowieka. Mapę, prezentującą to wielopłaszczyznowe zagadnienie przygotowało brytyjskie Met Office. 

Mapa wpływu zmian klimatu na ludzką cywilizację prezentuje tą tematykę z wielu punktów widzenia. Poruszono miedzy innymi kwestie dostępu do wody, zagrożenia suszą, temperatur wód morskich, a także związanego z tymi czynnikami zmniejszenia, bądź zwiększenia populacji. Met Office przygotowało trzy wersje mapy. Jej podstawowa wersja znajduje się poniżej (by ją powiększyć wystarczy kliknąć na rysunek), wersja alternatywna dostępna jest pod tym linkiem. Zaprezentowano również scenariusz, który zakłada znaczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Źródło: strona internetowa Met Office