Jak przygotować organizację na transformację rynku pracy w sposób odpowiedzialny? [webinar]

15 lipca 2021

28 lipca zapraszamy na webinar poświęcony tematowi wspierania i rozwoju pracowników narażonych na wykluczenie wskutek automatyzacji, globalizacji czy starzenia się społeczeństw. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja, udział jest bezpłatny.

Data: 28.07.2021; godz. 10.00

Rejestracja >>

Podczas webinarium opowiemy m.in. o projekcie Upskill 4 Future, koordynowanym w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt ma na celu wsparcie organizacji w przeciwdziałaniu wykluczeniu pracowników w wyniku zachodzących zmian. Dzięki udziałowi w inicjatywie CSR Europe Upskill 4 Future i organizacji partnerskich firmy będą miały szansę w lepszy sposób przygotować procesy związane z adaptacją i szkoleniem, tak aby realizować je w sposób odpowiedzialny i umożliwiający zatrudnionym dostosowanie kompetencji do nowych wymagań. Opowiemy o tym, jakie to są grupy pracowników, jakie działania podjąć wobec nich oraz jak strategicznie planować przekwalifikowywanie pracowników. Przedstawimy także przykłady dobrych praktyk wspierające osoby zagrożone wykluczeniem wskutek zmian na rynku pracy.

Na webinar zapraszamy nie tylko przedstawicieli działów HR, ale także wszystkich zainteresowanych trendami w zakresie rozwoju biznesu, z uwzględnieniem pracowników należących do grup potencjalnie zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, ale także budowania otwartych, włączających organizacji.

Prowadzące i prowadzący: dr Anna Jawor-Joniewicz, z Instytutu Analiz Rynku Pracy, dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG, oraz Katarzyna Mróz, starsza menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarejestruj się na spotkanie >>