Jak prowadzić dialog z interesariuszami? Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

6 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Aflofarm Farmacja Polska, ArcelorMittal Poland, CCC, CEMEX Polska, Coca-Cola HBC Polska, Fundacja Veolia Polska, Grupa LOTOS, Grupa Raben, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

“Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” to tytuł najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentującej zasady komunikacji i współpracy z interesariuszami. Wydawnictwo inspiruje do rozwijania dialogu i kształtowania pozytywnych relacji. Ma wspierać jedną z kluczowych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Prowadzenie dialogu z interesariuszami określa i determinuje funkcjonowanie firm odpowiedzialnych społecznie. Zarówno w teorii i praktyce CSR będzie punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii i ewaluacji działań. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” dotyczy szeroko pojętego dialogu. Autorzy opisali w niej nie tylko, jak sprawnie zorganizować i przeprowadzić sesje dialogowe z interesariuszami, ale także w jaki sposób dostosować komunikację do różnych grup interesariuszy..Nie zabrakło także refleksji o korzyściach, jakie przynosi dialog z lokalnymi społecznościami, samorządami czy dostawcami.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >> 

– Dialog jest podstawą rozwoju i innowacyjności, od niego powinny zaczynać się procesy zmian w organizacji, jest podstawą efektywnej współpracy i rozwiązywania konfliktów. To wszystko potwierdzają dobre praktyki partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprezentowane na łamach publikacji. Zależy nam, aby relacje oparte na dialogu były codziennością w polskim biznesie, jego otoczeniu i ostatecznie w polskim społeczeństwie. Stąd pomysł na przybliżenie narzędzi, rozwiązań oraz inspirujących praktyk – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W publikacji opisano między innymi doświadczenia, wskazówki oraz refleksje przedstawicieli i przedstawicielek firm współpracujących z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa: Aflofarm Farmacja Polska, ArcelorMittal Poland, CCC S.A., CEMEX Polska, Coca-Cola HBC, Grupa Lotos, Grupa Raben, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Fundacji Veolia Polska.
“Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” stanowi nową odsłonę publikacji FOB z 2014 roku pt. “Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm” .

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako Partnerzy Strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu idei CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale pogłębiają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono Partnerów Strategicznych FOB to już niemal 60 firm – liderów CSR z całej Polski.