Jak pomóc osobom w potrzebie mieszkaniowej? – Senatorowie RP wskazali najem społeczny jako potencjalne rozwiązanie

30 maja 2016

Pilotażowe wdrożenie Społecznych Agencji Najmu oraz zaangażowanie samorządów – senacka Komisja Infrastruktury poparła społeczny najem jako alternatywne rozwiązanie dla osób w potrzebie mieszkaniowej. Fundacja Habitat for Humanity Poland spotkała się z przedstawicielami Senatu RP, aby przedyskutować ideę społecznego najmu, który mógłby stać się „nową drogą” do mieszkania dla osób o niższych dochodach.

Fundacja Habitat for Humanity Poland przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego opracowuje model Społecznych Agencji Najmu. Miałyby to być prowadzone przez lokalny samorząd lub zarejestrowaną organizację pozarządową jednostki pośrednictwa najmu, które wynajmują lub pośredniczą w wynajmowaniu mieszkań osobom w potrzebie mieszkaniowej.  Jest to rozwiązanie, które działa już w innych państwach, m. in. w Belgii i w Niemczech.

„Zależy nam, aby Społeczne Agencje Najmu stały się innowacyjnym instrumentem polityki mieszkaniowej, który da ludziom alternatywę. 5,5 mln Polaków deklaruje, że ma problem
z zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych. Społeczny najem to rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby rodzin i wszystkich osób, które nie są wstanie udźwignąć najmu komercyjnego, a z drugiej strony nie mogą otrzymać mieszkania od gminy”
– mówi Barbara Audycka, Rzeczniczka Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Jak Społeczne Agencje Najmu mogłyby działać w Polsce?

SAN mógłby pozyskiwać w zarządzanie mieszkania od właścicieli prywatnych, które potem oferowałby na wynajem. SAN brałby na siebie obowiązek znalezienia najemcy, załatwienia wszelkich spraw formalnych oraz dawałby gwarancję regularnego opłacania czynszu. W zamian za to właściciel mieszkania godziłby się na obniżenie czynszu, tak aby lokal był dostępny dla osób z niższymi dochodami. SAN dbałby także, aby oferowane mieszkania były w dobrym standardzie. Najem za pośrednictwem SAN byłby długoterminowy, co dawałoby poczucie bezpieczeństwa obu stronom. Właściciel mieszkania nie musiałby martwić się poszukiwaniem nowych lokatorów, a najemca zyskałby poczucie stabilności, mógłby mieszkać jak „u siebie”.

Jakie są perspektyw na wprowadzenie Społecznych Agencji Najmu w Polsce?

Konsorcjum badawcze odpowiedzialne za projekt pracuje obecnie nad przeprowadzeniem studium wykonalności w czterech miastach w Polsce.  Jest to pierwszy krok do realizacji pilotaży w środowisku lokalnym.

„Cieszę się, że idea społecznego najmu spotkała się z zainteresowaniem senatorów z Komisji Infrastruktury. Usłyszeliśmy także, że to dobry moment aby rozpocząć konsultacje z zainteresowanymi podmiotami – Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Finansów oraz samorządami. To dla nas dobra informacja, potwierdza że społeczny najem jest w Polsce rozwiązaniem potrzebnym” – dodaje Barbara Audycka.

Projekt „Społeczne agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”  finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie Innowacje Społeczne. Liderem i wnioskodawcą jest Fundacja Habitat for Humanity Poland, a partnerami naukowymi Uniwersytet Śląski – wydział prawa i administracji oraz Uniwersytet Warszawski – Instytut Polityki Społecznej.

Efektem projektu ma być opracowanie koncepcji i możliwości funkcjonowania Społecznych Agencji Najmu w praktyce.