Jak instytucje publiczne promują „śmieciowe” zatrudnienie – seminarium

14 marca 2016

11 marca 2016 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Outsourcing usług technicznych przez instytucje publiczne”, podczas którego został zaprezentowany raport Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych: wpływ publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudniania pracowników przez podmioty prywatne.

W dyskusji udział wzięli:

  • Katarzyna Duda (autorka raportu, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a);
  • Jan Guz (przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych);
  • Tomasz Schimanek (ekspert Instytutu Spraw Publicznych).
  • Moderacja: Michał Syska (OMS im. F. Lassalle’a).

Dwa lata temu do opinii publicznej dotarły informacje o niewypłacaniu wynagrodzeń pracownikom sprzątającym w dwóch instytucjach publicznych w Poznaniu. Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a postanowił sprawdzić, czy zdarzenia te były tylko lokalnymi incydentami, czy czymś więcej – sygnałem o problemie, który istnieje powszechnie, lecz nie jest powszechnie nagłaśniany. Wymagającą wyjaśnienia pozostawała kwestia, na ile odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację można obarczyć obowiązujące reguły i procedury dotyczące wyłaniania wykonawców, a na ile ciężar winy spada na instytucje dokonujące takich wyborów.

Prezentowana publikacja adresowana jest do trzech grup Czytelników: ustawodawców, praktyków zamówień publicznych oraz zwykłych obywateli, w których interesie administracja sprawuje swoje funkcje. W definicji Michała Wieluńskiego interes publiczny to stan pożądany przez większość lub znaczną część abstrakcyjnie pojmowanej grupy ludzi, dotyczący tej grupy i stanowiący pochodną systemu wartości dominującego w tym zbiorze osób. Refleksja nad tym, czy opisana rzeczywistość jest sytuacją pożądaną, niech towarzyszy Państwu podczas lektury oraz stanie się inspiracją do wyrażenia własnego krytycznego sądu na ów temat.