Jak budować potencjał innowacyjności? Sprawdź swoją wiedzę w quizie TransferHUB

24 listopada 2021

Jakie zawody są najmniej narażone na negatywne skutki społeczne automatyzacji i robotyzacji? Ilu Polaków i Polek żyje na emigracji? Czy da się obliczyć wartość nieodpłatnej pracy kobiet i mężczyzn, związanej np. z rolami opiekuńczymi? Tego można dowiedzieć się dzięki quizowi przygotowanemu w ramach inkubatora TransferHUB. Quiz ma również wesprzeć w opracowaniu pomysłów na innowacyjne rozwiązania w obszarze zatrudnienia. Można je zgłaszać jeszcze do 6 grudnia. Na autorów_ki najlepszych pomysłów czeka wsparcie merytoryczne i finansowe.

Rozwiąż quiz >>

Aby rozwiązać quiz, należy kliknąć tutaj i odpowiedzieć na 15 pytań. Dotyczą one m.in. ścieżek tematycznych inkubatora TransferHUB – automatyzacji i robotyzacji, sytuacji osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz pracy kobiet. W teście nie zabrakło również pytań związanych z innowacjami, z których wielu z nas korzysta na co dzień.

Celem quizu jest wsparcie innowatorów i innowatorek w budowaniu potencjału ich pomysłów związanych z innowacjami w obszarze zatrudnienia, a także zachęcenie do zwrócenia uwagi na szereg wyzwań dotyczących rynku pracy w Polsce.

Rozwiąż quiz >>

Jak TransferHUB wspiera innowatorów i innowatorki?

Udział w Inkubatorze TransferHUB składa się z kilku etapów. Nowatorskie rozwiązania i pomysły może zgłosić każda osoba, grupa nieformalna, organizacja,firma,  rejestrując je do 6 grudnia poprzez formularz na stronie https://transferhub.pl/zglos-pomysl/.

Zakwalifikowanie danego pomysłu do dalszych etapów zależy od potencjału innowacyjności, który oceni komisja grantowa. Na podstawie zgłoszeń wybrane zostaną uczestniczki i uczestnicy kursu dla innowatorów_ek. Po wyborze danego pomysłu przez komisję, projekt otrzymuje dofinansowanie (do 38 000zł) na testowanie innowacji. Dla najlepszych z nich opracowana zostanie strategia skalowania, która pozwoli skorzystać wybranemu partnerowi (np. instytucji czy firmie) skorzystania z pomysłu na szerszą skalę.

Podczas poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów_ek TransferHub. Projekt jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

Jak zgłosić się do TransferHUB?

Aby zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/zglos-pomysl. Ponadto, wymagane jest:

  1.  wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (transferhub.pl/o-transferhub/procedury),  wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony. 
  2. załączenie pisemnej rekomendacji wystawionej wnioskowacy/czyni od co najmniej jednego podmiotu – skan należy załączyć i przesłać poprzez formularz online.

Przesłane innowacje podlegają ocenie merytorycznej Komisji pod względem ich skuteczności, efektywności, innowacyjności, prostoty w użytkowaniu i potencjału upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę. 

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie transferhub.pl >> oraz na Facebooku: https://facebook.com/transferhub 

Rozwiąż quiz >>