Jak biznes działa na rzecz walki z ubóstwem? Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

14 stycznia 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, CCC, Jeronimo Martins Polska,

Walka z ubóstwem to jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście globalnym, ujęte także w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Mimo że od 2000 roku światowe wskaźniki spadły o ponad połowę, to co dziesiąta osoba w państwach rozwijających się żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa. Forum Odpowiedzialnego Biznesu rusza z kampanią informacyjną z okazji 5 lat SDGs.

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie – to pierwszy z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku globalnych wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju. Wg danych ONZ, 783 milionów ludzi żyje bowiem poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, a wysokie wskaźniki biedy dotyczą nierzadko małych, niestabilnych i dotkniętych konfliktami zbrojnymi państw. Ubóstwo powoduje nie tylko głód i niedożywienie, ale także ograniczony dostęp do edukacji i usług.

Przyjęta przez ONZ w 2015 r. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada m.in. wyeliminowanie do 2030 r. skrajnego ubóstwa na świecie, aktualnie mierzonego jako utrzymywanie się za mniej niż $1,25 dziennie, oraz zbudowanie do 2030 r. odporności osób ubogich i wrażliwych wobec zagrożeń takich jak ekstremalne zjawiska klimatyczne czy wstrząsy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Celem jest również mobilizacja środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze zwiększonej współpracy rozwojowej, na rzecz zapewnienia instrumentów, które umożliwią wdrażanie programów i polityk dotyczących wyeliminowania głodu we wszystkich jego formach.

#5latSDGs

W 2020 roku przypada 5. rocznica ogłoszenia SDGs. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczyna kampanię informacyjną poświęconą założeniom wynikającym z Agendy 2030. Kampania związana jest także z organizowanymi 5-9 października 2020 r. (nowy termin) 8. Targami CSR online. Ósma edycja największego w Polsce wydarzenia na temat CSR i zrównoważonego rozwoju będzie okazją do m.in. podsumowania 5 lat realizacji założeń Agendy 2030. W ramach kampanii informacyjnej przedstawione zostaną działania, poprzez które biznes w Polsce kontrybuuje do Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jak walczyć z ubóstwem? Przykłady działań wystawców 8. Targów CSR

Firma CCC w 2018 roku jako pierwsza polska spółka została globalnym partnerem UNICEF. Zobowiązała się, że w ciągu trzech lat będzie przekazywać środki pieniężne na rzecz pomocy dzieciom na świecie. Łącznie kwota ma opiewać na ponad 6 milionów złotych. Środki te mają wspierać dzieci na całym świecie w wykorzystywaniu swojego potencjału, m.in. poprzez edukację i inne kompleksowe programy wsparcia

Polska spółka postanowiła zachęcić do wsparcia również swoich klientów. Ci, decydując się na nabycie papierowej torby podczas zakupów w sklepach CCC, wspierają akcję, ponieważ dochód ze sprzedaży toreb przekazywany jest na walkę z ubóstwem na całym świecie. Ponadto, do sprzedaży w sklepach CCC trafiły błękitne bransoletki na rękę, których cena wynosi 5 zł. Ta niewielka kwota wystarczy do zagwarantowania jednego dnia nauki dla dziecka w krajach rozwijających się. Dochód ze sprzedaży bransoletek przekazywany jest m.in. na budowę szkół, zakup przyborów szkolnych i zajęcia edukacyjne.

UNICEF wspierają również kolarze z zawodowej grupy CCC Team. Każdy przejechany przez nich kilometr, zarówno podczas zawodów, jak i treningów, to 1 dolar amerykański przekazywany na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na całym świecie. Kolarze noszą także błękitne bransoletki oraz stroje z logotypem UNICEF, aby promować akcję. Warto odnotować, że to pierwsze w historii UNICEF globalne partnerstwo sportowe z drużyną kolarską.

Zobacz inne praktyki wystawców 8. Targów CSR:

> 1135 dni nieprzerwanej pracy na rzecz potrzebujących w 2019 roku – 3555 pracowników Banku BNP Paribas dotychczas zaangażowało się w wolontariat

> Biedronka nagrodzona za przekazywanie żywności

> Program wsparcia seniorów „Na codziennie zakupy”

> „Tak, POMAGAM!” – sklepy Carrefour włączają się w świąteczną zbiórkę żywności Caritas

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Targi CSR

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających. 

Zobacz wideo podsumowujące 7. Targi CSR

Targom CSR jak co edycję towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu. 

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie. 

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Rejestracja wystawców: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zgloszenie/

Rejestracja paneli i debat: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zorganizuj-panel/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patron honorowy: Prezydent m.st.Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play

Patroni medialni: Polityka, IMM, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR,  Teraz Środowisko, ngo.pl, PRoto.pl

Źródło: inf. własna