Jak biznes działa na rzecz pokoju? Trwają zgłoszenia dobrych praktyk

16 grudnia 2019

Dotyczy firmy: Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polpharma, PZU, Skanska w Polsce,

Firmy, które realizują praktyki wspierające budowanie inkluzywnych i sprawiedliwych społeczeństw, mogą zgłaszać swoje działania do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Artykuł powstał w ramach cyklu materiałów, przygotowanego w oparciu o popularny podział SDGs na 5 obszarów: People-Planet-Prosperity-Peace-Partnership. Teksty mają stanowić inspirację dla firm, które zgłoszą swoje działania do 18. edycji raportu.

Peace

Zgodnie z wytycznymi Agendy 2030 do obszaru peace można zaliczyć 16. Cel Zrównoważonego Rozwoju:

  • Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

Poniżej znajdują się przykładowe działania firm, które zostały opublikowane w poprzednich edycjach Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Przyporządkowano im przynajmniej jeden z SDGs z obszaru peace:

  1. „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”, (Orange Polska), Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  2. System zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalisty, (PGE Polska Grupa Energetyczna), Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  3. Kodeks Antykorupcyjny Grupy Polpharma, (Polpharma), Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  4. Kampania uświadamiająca na temat cyberbezpieczeństwa, (Skanska.S.A.), Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  5. Compliance Week, (PZU), Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Rejestracji praktyk można dokonać do 10 stycznia przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

O Celach Zrównoważonego Rozwoju

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej istotnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Popularny podział celów dotyczy 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

O Raporcie
Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Jego najobszerniejszą część stanowią realizowane przez firmy działania CSR. Zgłaszanie dobrych praktyk trwa do 10 stycznia i odbywa się poprzez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2019.

Zakwalifikowane praktyki (w poprzedniej edycji ponad 1500) tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również chcą wprowadzać rozwiązania CSR. Lista firm zgłaszających działania to z kolei przekrojowe zestawienie różnego typu przedsiębiorstw, które dzięki raportowi mogą szerzej docierać z informacją o wdrażanych inicjatywach. (DODAĆ O INFOGRAFICE)

Źródło: inf. własna