Jak angażować zza ekranu?

31 marca 2021

Sposoby i formy angażowania podczas wydarzeń online będą tematem kolejnego już spotkania w ramach TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych. Warsztaty odbędą się 7 kwietnia o godz. 10. Obowiązuje rejestracja, liczba miejsc ograniczona. 

Rejestracja >>

Najbliższe warsztaty w ramach cyklu wydarzeń TransferHUB zostaną poświęcone sprawdzeniu tego, na ile proste działania ruchowe i teatralne mogą być pomocne w budowaniu angażujących spotkań online. Warsztaty poprowadzi Justyna Czarnota, menedżerka kultury, pedagog, teatrolożka. 

Termin spotkania: 7 kwietnia br. (środa), godz. 10:00-13:00

Miejsce: wydarzenie online, platforma Zoom

Tytuł: „Liderować zza ekranu”

Prowadząca: Justyna Czarnota

Rejestracja >>

– W związku z izolacją większość relacji przenieśliśmy do sfery online. Spotykamy się zdalnie ze współpracownikami, uczestniczkami naszych projektów czy członkami społeczności, których częścią pozostaliśmy. Często brakuje nam poczucia rzeczywistego kontaktu z osobami, które widzimy na monitorach. Poprzez ten krótki warsztat chcemy dać Państwu narzędzia, by ten kontakt odzyskać. Zapraszam wszystkie osoby, które w swojej pracy lub działalności społecznej muszą kontaktować się zdalnie z innymi – zachęca Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

– Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby szukać rozwiązań pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na Facebooku i stronie internetowej TransferHUB.pl >>