ISSB publikuje globalne standardy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju

26 czerwca 2023

Międzynarodowa Rada ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowała dziś swoje pierwsze standardy – IFRS S1 i IFRS S2. Mają na celu zwiększenie zaufania do informacji na temat zrównoważonego rozwoju, publikowanych przez spółki w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Standardy zostały oficjalnie zaprezentowane przez przewodniczącego ISSB Emmanuela Fabera podczas dzisiejszej dorocznej konferencji Fundacji MSSF. Będą prezentowane również w kolejne dni tygodnia, w trakcie wydarzeń organizowanych przez giełdy papierów wartościowych na całym świecie.

Uwagi Emmanuela Fabera – dostępne później do obejrzenia tutaj >> – będą dotyczyły roli, jaką odegrają Standardy ISSB.

O standardach

IFRS S1 zawiera zestaw wymogów dotyczących ujawniania informacji, które mają umożliwić spółkom informowanie inwestorów o ryzykach i możliwościach związanych ze zrównoważonym rozwojem. IFRS S2 wskazuje szczególne raporty związane z klimatem i jest przeznaczony do stosowania wraz z IFRS S1.

Oba w pełni uwzględniają zalecenia grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD).

Globalny punkt odniesienia

ISSB opracowała IFRS S1 i IFRS S2 z wykorzystaniem obszernych informacji zwrotnych z rynku oraz w odpowiedzi na apele G20, Rady Stabilności Finansowej i Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), a także liderów społeczności biznesowej i inwestorskiej.

Standardy ISSB mają zagwarantować, że firmy będą dostarczać informacje związane ze zrównoważonym rozwojem wraz ze sprawozdaniami finansowymi – w ramach jednego pakietu sprawozdawczego. Zostały opracowane tak, aby mogły być stosowane w połączeniu z wszelkimi wymogami rachunkowości. Standardy ISSB nadają się do stosowania na całym świecie, tworząc globalną platformę.

Wdrażanie standardów ISSB

SSB będzie współpracować z jurysdykcjami i spółkami w celu wsparcia wdrożenia standardów. Planowane jest utworzenie Grupy ds. Wdrożenia Przejściowego, która będzie wspierać spółki stosujące Standardy. ISSB będzie również kontynuować współpracę z jurysdykcjami, które wymagają dodatkowych informacji oraz z GRI w sytuacji, gdy Standardy ISSB są aplikowane wspólnie z innymi standardami sprawozdawczości.