Irena Pichola dołącza do Deloitte jako szef usług doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju

5 maja 2015

Dotyczy firmy: Deloitte,

W ostatnich latach zrównoważony rozwój stał się obiektem coraz większego zainteresowania globalnego biznesu i decydentów politycznych. Co więcej, elementy tej koncepcji coraz częściej wpisywane są do porządków prawnych państw. Przykładowo, Unia Europejska zobligowała duże spółki i grupy do ujawniania informacji pozafinansowych i informacji dotyczących różnorodności od 2017 r. Firma doradcza Deloitte, wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, wzmocniła swoje szeregi o nowego Partnera – Irenę Picholę, która stanęła na czele nowego zespołu, zajmującego się doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Irena Pichola od 1 maja br. jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe). To nowe stanowisko w strukturach firmy. – Koncepcja zrównoważonego rozwoju zajmuje istotne miejsce w globalnej ofercie usług Deloitte. W roku 2014 firma Deloitte została wskazana w badaniu Verdantix jako lider usług doradczych i weryfikacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju na świecie. Teraz przyszedł czas na przeniesienie globalnych ambicji Deloitte do Polski i krajów regionu – mówi Zbigniew Szczerbetka, szef Konsultingu Deloitte w Polsce i Europie Środkowej. – Dlatego cieszymy się, że do naszego grona dołączyła właśnie Irena. Jej wieloletnie polskie i zagraniczne doświadczenie, wiedza ekspercka, międzynarodowa sieć kontaktów oraz głębokie zrozumienie wyzwań stojących przed sektorem prywatnym i publicznym przyczynią się do bardziej dynamicznego rozwoju usług Deloitte w tym ważnym obszarze – dodaje.

Irena Pichola w propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest doradcą Rządu RP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasiada również w licznych radach, m.in. w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki. Od ponad 10 lat jest Wiceprezesem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Polsce była inicjatorem wielu projektów wpływających na budowanie rozumienia zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. tworząc wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska platformę dialogu i współpracy z biznesem wokół projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Razem z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Od lat bierze udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) czy CSR Europe, skąd czerpie inspirację do pracy z klientami i edukacji rynku.

– Cieszę się, że moje ambicje dalszego rozwoju tematyki zrównoważonego rozwoju spotkały się z globalną wizją firmy Deloitte, która koncentruje się wokół hasła „Zostaw po sobie ślad” (z ang. „Impact that matters”). Możliwość przeniesienia doświadczeń z Polski na inne rynki Europy Środkowej, jak również szansa dostarczenia naszym ambitnym klientom regionalnej perspektywy stanowi dla mnie kolejny krok milowy we wdrażaniu rozwiązań zrównoważonego rozwoju dla biznesu.” – mówi Irena Pichola. – Ogromna rola w zakresie zrównoważonego rozwoju stoi także przed sektorem publicznym, zarówno na poziomie kształtowania polityk ogólnokrajowych, w tym wprowadzania w życie założeń gospodarki niskoemisyjnej czy efektywności energetycznej, jak i rozwoju miast i regionów w sposób zrównoważony. Tu także widzimy dużą przestrzeń do współpracy, edukacji i doradztwa. – podkreśla Irena Pichola

Irena Pichola od blisko 2 lat rozwijała także kompleksowe usługi doradcze dla sektora publicznego.

– Mając doświadczenie w pracy zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, uważamy, że naszą rolą jest także edukowanie klientów i rynku. Zrównoważony rozwój rozumiemy jako połączenie czterech kluczowych pojęć: wpływu, gospodarki, relacji i transformacji. Każda organizacja jest odpowiedzialna za swój wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Sposób, w jaki zarządza tym wpływem i go komunikuje, może mieć istotne znaczenie dla jej wartości i reputacji. – wyjaśnia Irena Pichola. – Oprócz wpływu, liczą się świadome pozycjonowanie organizacji w rzeczywistości gospodarczej, uwzględniające wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz szanse i zagrożenie środowiskowe, jak również relacje i zaangażowanie interesariuszy. Wreszcie, w zrównoważonym rozwoju priorytetową rolę odgrywa transformacja myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym, które dla budowania wartości firmy są równie istotne jak kapitał finansowy. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów w Polsce podziela to myślenie, choć wciąż mamy wspólnie bardzo dużo do zrobienia.

Największy w Polsce zespół oraz kilkudziesięciu konsultantów w Europie Środkowej, których prace będzie nadzorować Irena Pichola, to eksperci i menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Świadczą usługi doradztwa w zakresie: zarządzania wpływem i otoczeniem gospodarczym; zarządzania transformacją organizacji i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju; raportowania i niezależnej weryfikacji; zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami i zarządzania ryzykiem reputacyjnym; zarządzania przez wartości w oparciu o systemy etyczne oraz wdrażania strategii z zakresu efektywności środowiskowej i niskoemisyjnej gospodarki.

Źródło: informacja prasowa