„Inwestujemy w rozwój” – zintegrowany raport roczny za 2013 r

9 lipca 2014

Dotyczy firmy: GAZ-System,

Dostępny jest już zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM S.A. za 2013 rok, w którym zaprezentowane zostały wyniki finansowe i pozafinansowe spółki.

Raport „Inwestujemy w rozwój” został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) wersji G3.1 na poziomie B+. Został on także poddany zewnętrznej weryfikacji w zakresie danych pozafinansowych przez niezależny organ poświadczający. Tak jak w poprzednich latach, treść raportu została wypracowana na wewnętrznych warsztatach Zespołu Projektowego ds. CSR i Koordynatorów ds. CSR powołanych w spółce.

 – Raportowanie danych finansowych i pozafinansowych czyni spółkę bardziej transparentną oraz świadczy o jej dojrzałości w odniesieniu do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Publikacja zintegrowanego raportu rocznego pozwala nam na zaprezentowanie zrealizowanych projektów biznesowych i naszej odpowiedzialności w stosunku do interesariuszy i otoczenia, w którym prowadzimy działalność. Jest także istotnym elementem budowania wiarygodności i zaufania wśród instytucji udzielających finansowania na projekty inwestycyjne realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. – mówi Małgorzata Polkowska, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej.

Zrównoważony rozwój to jeden z kierunków strategicznych GAZ-SYSTEM S.A., który wspiera funkcjonowanie firmy i przejawia się w celach operacyjnych. Oznacza to, że działania realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne w spółce uwzględniają perspektywę zrównoważonego rozwoju.

Źródło: informacja prasowa