Investor alarm as Finance Minister blasts corporate Japan’s ethics

30 października 2009

Nowy japoński Minister Finansów ponowił żądania, aby biznes japoński wrócił do swoich korzeni. Firmy nie są tylko „narzędziami do robienia pieniędzy” dla akcjonariuszy i dlatego zarządzający nimi powinni przyswoić sobie „socjalne znaczenie” korporacji. W swoim pierwszym wywiadzie dla prasy zagranicznej od momentu nominacji w zeszłym miesiącu Kamei potępił korporacje japońskie za rozmycie zasad i jakości, które kiedyś stanowiły o wielkości kraju. Leo Lewis (The Times, 15.10.2009) Źródło