Internauto! Wybierz z nami Asa Biznesu! Trwa Plebiscyt „As Odpowiedzialnego Biznesu”

4 listopada 2013

Kilkadziesiąt firm z całej Wielkopolski zgłosiło się do drugiej edycji prestiżowego Plebiscytu As Odpowiedzialnego Biznesu. Która z realizowanych przez te przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie odpowiedzialnych zdobędzie w tym roku niezwykle ważną nagrodę internautów? O tym będzie można się przekonać już za niecały miesiąc. Do 22 listopada trwa głosowanie na www.asbiznesu.pl. Patronem medialnym jest portal odpowiedzialnybiznes.pl.

Przedstawiciele organizatorów Plebiscytu – Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz Centrum PISOP – zauważyli duże zróżnicowanie zgłaszanych inicjatyw. Są to już nie tylko akcje charytatywne oraz sponsorskie, ale także kampanie edukujące i uwrażliwiające otoczenie na określone problemy społeczne i ekologiczne. Są to także działania na rzecz ochrony środowiska, rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy, ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym czy też równe traktowanie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Coraz więcej mamy przykładów owocnej współpracy przedsiębiorstw ze szkołami, uczelniami oraz lokalnymi władzami, urzędami oraz organizacjami pozarządowymi. Pojawiły się też rozwiązania mające na celu poprawę i usprawnienie dialogu z klientami, kontrahentami i dostawcami.

Zwieńczeniem Plebiscytu As Odpowiedzialnego Biznesu będzie uroczysta gala, która odbędzie się 27 listopada w poznańskim City Parku. Podczas tej uroczystości  poznamy także laureatów Nagrody Kapituły Głównej, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Województwa Wielkopolskiego, Centrum PISOP, WIPH oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co ważne, laureaci zostaną wybrani w trzech kategoriach: duże, średnie oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

Organizatorzy zaobserwowali dużą aktywność tych ostatnich. To cieszy, bo dotychczas koncepcja CSR kojarzyła się głównie z aktywnościami dużych przedsiębiorstw, przerastającymi możliwości tych małych. Pojawiła się zatem pewna zmiana i efekty naszych działań, realizowanych przez ostatnie kilka lat w ramach projektu „As Biznesu” – cieszą się jego koordynatorzy. Dodają, że to potwierdza spostrzeżenia z prowadzonych wiosną badań, że coraz więcej Wielkopolan dostrzega sens i potrzebę podejmowania takich działań – dziś swój biznes w sposób odpowiedzialny prowadzą nie tylko duże, prężne przedsiębiorstwa, ale także te mniejsze, rodzinne firmy. Utwierdza nas to też w przekonaniu o potrzebie upowszechniania koncepcji odpowiedzialnego biznesu wśród wielkopolskich przedsiębiorców.

W tym roku po raz pierwszy swojego faworyta wybierze także Kapituła Dziennikarzy. Również czytelnicy Głosu Wielkopolskiego mogą oddać swój głos za pomocą SMS-ów. Szczegóły znajdują się na stronie www.gloswielkopolski.pl/naszeakcje/asbiznesu

Idea Plebiscytu spotkała się z dużym odzewem ze strony Wielkopolskich przedsiębiorców. Muszę też podkreślić fakt coraz większego profesjonalizmu w prowadzonych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa działaniach. Zgłoszone do Plebiscytu inicjatywy cechuje coraz większa finezja i pomysłowość, a firmy zaczynają doceniać, że efekt podejmowanych działań jest większy, kiedy robi się to wspólnie – reasumuje Mirosława Bromber z Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć na stronę www.asbiznesu.pl i oddać swój głos. Firma, której inicjatywa zbierze najwięcej głosów internautów, otrzyma tytuł „Asa Odpowiedzialnego Biznesu” oraz specjalnie na ten cel zaprojektowaną statuetkę. Dodatkowo zwycięska inicjatywa będzie promowana podczas kampanii prowadzonej na łamach regionalnych mediów (w radiu, prasie i Internecie).

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z inicjatywami na www.asbiznesu.pl.

Plebiscyt jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.