Internauto, GŁOSUJ! Też na RAPORTY

13 listopada 2014

Polskie firmy coraz częściej podejmują wyzwania zrównoważonego rozwoju, integrując je ze swoimi strategiami biznesowymi, tak by realizując własne cele biznesowe równocześnie odpowiadać na ważne społecznie kwestie. Ale czy ich działania dają efekty, czy zgodne są z potrzebami odbiorców? W konkursie Raporty Społeczne 2014 od 12 listopada do 2 grudnia internauci mogą ocenić działania CSR firm, zaprezentowane w raportach, i głosować przez stronę www.raportyspoleczne.pl. Wyniki 8. edycji konkursu już 9 grudnia.

Raportowanie społeczne, czyli prezentowanie informacji dotyczących CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, to coraz częściej spotykana aktywność firm. Dzięki raportom społecznym inwestorzy mają lepszy wgląd w ogólną kondycję i długoterminowe perspektywy firmy, a każdy może przekonać się, która firma dostarczając produkt czy usługę stara się równocześnie świadomie zarządzać swoim wpływem na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Zgodnie z nową dyrektywą UE przyjętą przez Radę Unii Europejskiej pod koniec września tego roku, informacje na temat polityk i działań firm dotyczących ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, poszanowania praw człowieka, mają być ujawniane m.in. przez spółki giełdowe, tak jak dane stricte finansowe. Już dziś niektóre firmy działające w Polsce przygotowują własne raporty z zakresu CSR. Konkurs Raporty Społeczne organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy: PwC i SGS, umożliwia każdemu dokonanie oceny tych publikacji niezależnie czy jest ekspertem od spraw CSR czy słyszy o nim po raz pierwszy.

– Celem konkursu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Konkurs zwraca uwagę na znaczenie raportowania pozafinansowego i pomaga wskazać dobre praktyki w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są raporty firm, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami – dodaje.

Zmienia się też podejście samych inreresariuszy m.in. konsumentów. Zgodnie z badaniami Barometr CSR (edycja 2013), aż dla 62% z nich informacje o tym, że firma angażuje się na rzecz społeczeństwa lub środowiska, wywołują pozytywny wpływ, przekładający się na zaufanie do firmy i lojalność wobec jej produktów/usług. Kluczowa w związku z tym jest edukacja. Dzięki wiedzy o działaniach, jakie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu podejmuje marka, wybory interesariuszy mogą być bardziej przemyślane.

Do 8. edycji konkursu zgłoszone zostały 32 raporty społeczne. Wśród nich znajdują się sprawozdania firm z branż m.in.: budowlanej, chemicznej, energentycznej, farmaceutycznej, finansowej, nowych technologii, paliwowej, spożywczej, telekomunikacyjnej, usługowej. Swój raport społeczny za lata 2012-2014 zgłosiła również organizacja niebiznesowa – i pierwszy raz w historii konkursu publiczna uczelnia wyższa. Pełne zestawienie raportów tej edycji konkursu w formularzu głosowania dostępnym na stronie głównej www.raportyspoleczne.pl [KRÓTKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA POD LINKIEM].

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku [INFOGRAFIKA PODSUMOWUJĄCA 7 LAT KONKURSU POD LINKIEM]. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS (dawniej CSR Consulting). W tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki. Wyniki głosowania internatów wraz ze zwycięzcami pozostałych kategorii zostaną ogłoszone 9 grudnia br. podczas konferencji Raporty Społeczne 2014 w Warszawie. Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie zgłoszenia online [LINK DO INFORMACJI O WYDARZENIU]. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

Konkurs Raporty Społeczne 2014

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Polska, SGS Polska

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, PAP Biznes, Brief, BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, CR Navigator, PRoto.pl, Bankier.pl, eGospodarka.pl, ngo.pl