Innowacyjne projekty ekologiczne w centrach handlowych Carrefour Polska

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
29 lipca 2014

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Free Cooling System, modernizacja chłodnictwa oraz system oświetlenia LED, to tylko niektóre z rozwiązań proekologicznych wdrażanych w centrach handlowych należących do Carrefour Polska.

Carrefour Polska – właściciel i zarządca licznych centrów handlowych w Polsce, realizując strategię Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie, wdraża na terenie swoich obiektów, szereg innowacyjnych i wysoko efektywnych rozwiązań proekologicznych. Firma nie tylko oszczędza surowce naturalne, ale także ogranicza szkodliwe emisje do atmosfery. Obecnie Carrefour Polska rozwija w swoich obiektach m.in. system Free Cooling oraz system chłodnictwa wykorzystujący Co2.

Innowacyjne rozwiązanie Free Cooling wykorzystuje niskie temperatury wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w obiekcie. Chłodzenie pomieszczeń odbywa się m.in. za pomocą pompy cyrkulacyjnej ciepła – urządzenia wykorzystującego niskotemperaturową energię geotermalną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych, a następnie przekazujące energię do wymienników ciepła chłodu w centrach wentylacyjnych i odbiornikach chłodu. Dzięki systemowi Free Cooling zużycie energii jest czterokrotnie mniejsze w porównaniu z klimatyzowaniem czy ogrzewaniem konwencjonalnym.

Obecnie system ten funkcjonuje w Galerii Lwowskiej Carrefour w Zamościu oraz w Carrefour w Sosnowcu. Firma planuje również włączyć do tego programu kolejne swoje obiekty. Jeszcze w tym roku będzie on uruchomiony w CH Carrefour w Olsztynie, które przechodzi obecnie gruntowną modernizację.

Jednocześnie w wybranych lokalizacjach, Carrefour rozwija także system chłodnictwa wykorzystujący CO2 jako czynnik chłodniczy oraz inwestuje w wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED w wielu swoich placówkach. Dzięki temu życie energii spadło aż o 80% przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Centra handlowe Carrefour Polska, to obiekty przyjazne zarówno dla klientów, jak i otoczenia. Wdrażane na ich terenie rozwiązania proekologiczne nie tylko przyczyniają się do ochrony Ziemi, ale również edukują i angażują społecznie tak pracowników, jak i klientów firmy.

Źródło: informacja prasowa