Innowacje w biznesie kluczem do firmy zrównoważonego rozwoju

20 stycznia 2009

Przepaść pomiędzy postrzeganiem przez kadrę zarządzającą biznesu w kategoriach szybkich zysków, a społeczną i ekologiczną presją ze strony interesariuszy, pogłębia się.

– Chris Laszlo

„Na szczęście od kilku lat prezesi największych firm na świecie konsekwentnie podkreślają istotę zasad zrównoważonego rozwoju w biznesowych strategiach” – powiedział Chris Laszlo, autor książki „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”, na poniedziałkowym spotkaniu w Warszawie.

24 listopada br. w Warszawie odbyły się dwa spotkania z Chrisem Laszlo związane z opublikowaniem w Polsce jednej z pierwszych praktycznych książek na temat wykorzystania w strategii biznesowej firmy zasad odpowiedzialnego biznesu i innowacji w tym kierunku – „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”Autor książki wygłosił najpierw wykład dla studentów w Szkole Głównej Handlowej. Studenci mieli okazję zapoznania się z najważniejszymi światowymi przykładami firm, które od lat w innowacyjny sposób poprawiają m.in. swoje systemy zarządzania łańcuchem dostaw, czy procesy projektowania produktów. Laszlo zwrócił uwagę na potrzebę większej interakcji z interesariuszami, którzy mogą być bardzo dobrym źródłem informacji dla firmy, jak udoskonalić i rozwijać biznes, aby odgrywał rzeczywiście ważną rolę w społeczeństwie (np. oszczędne dystrybuowanie energii). Autor dodał jednak, że wszelkie rozwiązania odpowiedzialnego biznesu w firmie powinny być przede wszystkim korzystne dla konsumentów, przytaczając negatywny przykład proszku, który jest owszem ‘ekologiczny’, ale droższy. Wówczas, według Laszlo, nie ma sytuacji win-win, na której powinny opierać się dobre rozwiązania inspirowane zrównoważonym rozwojem.

laszlo01

Chris Laszlo na SGH

laszlo02

Dyskusja w trakcie spotkana ze studentami: Roman Jamiołkowski (BRE Bank SA), Chris Laszlo, Aleksandra Nocoń (PricewaterhouseCoopers), Aleksandra Stanek (FOB)

Następnie o godzinie 14 rozpoczęło się drugie spotkanie z Chrisem Laszlo w Hotelu Polonia Palace. Po wykładzie autora książki miała miejsce dyskusja. Do udziału w panelu zaproszeni zostali przedstawiciele trzech sektorów:

  • Mariusz Grendowicz – prezes zarządu BRE Banku SA,
  • Chris Laszlo, Ph.D. – autor książki „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”,
  • dr Bolesław Rok – Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • prof. Witold Orłowski – Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE,
  • Mateusz Gaczyński – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki.

Moderatorem dyskusji był Roman Jamiołkowski – z BRE Banku SA.

laszlo03

Spotkanie w Hotelu Polonia Palace: Bolesław Rok (FOB), Chris Laszlo

laszlo04

Spotkanie w Hotelu Polonia Palace: Mariusz Grendowicz (prezes zarządu BRE Banku SA), Chris Laszlo

Prezes BRE Banku SA mówił o nieustannej potrzebie odpowiadania na oczekiwania klientów, wyznając zasadę niezbyt dużego ingerowania w ich wybory. Podobnego zdania był przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarki, który dodał, że główną rolą rządu powinno być przede wszystkim wspieranie CSR-owej innowacyjności firm. Tylko wówczas, według Gaczyńskiego, rząd może efektywnie zachęcać firmy do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Bolesław Rok i Witold Orłowski wskazali na konieczność edukowania polskiego konsumenta, co umożliwia zbudowanie podstawy dla świadomej konsumpcji – jednego z najważniejszych obecnie wyzwań dla społeczeństw i biznesu w rzeczywistości postępującej globalizacji.

Chris Laszlo wskazał, że od kilku lat prezesi największych firm na świecie konsekwentnie podkreślają istotę zasad zrównoważonego rozwoju w biznesowych strategiach. Czy dzieje się tak z powodu coraz powszechniejszej informatyzacji (Internet), która wpływa na to, że biznes jest bardziej kontrolowany przez świadomych obywateli? Nawet jeśli jest to główną przyczyną, to i tak lepiej, że koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw rozwija się coraz bardziej, przeistaczając się w kompleksowe spojrzenie na biznes i efekty jego działalności.

laszlo05

Panel dyskusyjny z udziałem (od prawej): Chrisa Laszlo, prof. Witolda Orłowskiego (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), Bolesława Roka (FOB), Mateusz Gaczyński (Ministerstwo Gospodarki), Mariusza Grendowicza (prezesa zarządu BRE Banku SA)

laszlo06

Prof. Witold Orłowski i Chris Laszlo w trakcie panelu dyskusyjnego

Polskie wydanie książki „Firma zrównoważonego rozwoju” możliwe było dzięki współpracy: BRE Banku SA, PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, UNDP, a także Wydawnictwu Studio Emka