Innowacje społeczne w oparciu o design thinking [warsztaty]

23 kwietnia 2021

Na warsztaty poświęcone poznaniu narzędzi, które można wykorzystać do projektowania innowacji społecznych, zapraszają Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 10 w ramach TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych.

Rejestracja >>

Najbliższe warsztaty organizowane w ramach inkubatora TransferHUB dotyczyć będą organizacji pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem narzędzi projektowych – Service Design/Design Thinking. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Sikorska z cooperativa studio.

  • Tytuł: Innowacje społeczne w oparciu o design thinking
  • Termin: 28 kwietnia 2021, 10:00-14:00
  • Prowadząca: Agnieszka Sikorska (www.cooperativastudio.com)

Liczba miejsc ograniczona. Przejdź do formularza rejestracyjnego >>

Spotkanie skierowane jest do osób, które pracują obecnie nad innowacjami społecznymi, ale także do tych, które na razie wokół siebie widzą obszary, w których chciałyby coś zmienić, nie mając jeszcze skonkretyzowanego pomysłu. Warsztaty dostarczą narzędzi, pozwalających przekładać to, co na co dzień obserwujemy, na koncepty, które mają szansę sprawdzić się w działaniu.

W programie warsztatów m.in.

  • persony, mapy empatii, analizy kontekstu społecznego – co musimy wiedzieć o naszych odbiorcach i odbiorczyniach i jak tę wiedzę uporządkować;
  • propozycja wartości i customer journey map – od wiedzy o odbiorcach i odbiorczyniach do konkretnych rozwiązań – jak zrobić płynne przejście nie gubiąc po drodze tego, co ważne?
  • metoda MVP i sposób na prototypowanie i testowanie rozwiązań – czyli jak pracować nad wdrożeniem innowacji krok po kroku?

– W TransferHub myślimy o projektowaniu innowacji jako o dynamicznym procesie. Innowatorzy i innowatorki najczęściej zgłaszają się do inkubatora z zalążkiem pomysłu, który ulega licznym przetworzeniom pod wpływem pracy z ekspert/k/ami w pierwszym etapie. Dopiero po tej fazie osoby rozwijające się w inkubatorze biorą udział w konkursie grantowym na testowanie rozwiązań. Idea inkubacji innowacji społecznych jest głęboko zakorzeniona w design thinkinking. Na warsztat zapraszam więc szczególnie te osoby, które rozważają zgłoszenie się do TransferHub, oraz wszystkich innych, którzy chcą poznać podstawy design thinking – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

– Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby szukać rozwiązań pozwalających zmierzyć się z wyzwaniami rynku pracy w nowej rzeczywistości. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwoju – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

Szczegółowe informacje na Facebooku i stronie internetowej TransferHUB.pl >>