Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce zainaugurowała Raport Yearbook 2015

12 listopada 2015

29 października, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce – zorganizowała uroczystą Galę z okazji obchodów Światowego Dnia ONZ. Najważniejszymi elementami Gali były inauguracja publikacji – Global Compact Yearbook 2015 oraz przeprowadzenie międzynarodowej debaty pt. „Mecenat w sztuce, mecenatem innowacyjnej gospodarki”. Uroczystość gromadząca świat biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i administracji publicznej miała na celu wskazanie najważniejszych trendów zrównoważonego rozwoju jakie będą realizowane przez Global Compact w ciągu najbliższych lat.

Global Compact Yearbook Poland 2015 to publikacja przedstawiająca najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji poruszonych zostało wiele newralgicznych obszarów gospodarczych oraz społecznych, wpływających na rozwój Świata i Polski. Yearbook nie jest zwykłą publikacją CSR. Jak mówi Dyrektor Generalny Kamil WyszkowskiYearbook to publikacja wskazująca normy i standardy pracy firm w ramach całości łańcucha dostaw i odnoszące się do takich aspektów jak prawa człowieka, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji czy zrównoważony rozwój. Mam nadzieję, że dzięki temu każda branża znajdzie w publikacji coś inspirującego dla siebie.” W publikacji znaleźć będzie można artykuły biznesu, administracji publicznej i działaczy najbardziej zaangażowanych na rzecz rozwiązania konkretnego wyzwania gospodarczego, społecznego lub środowiskowego.

Inicjatywa dla rozwoju

W ramach Światowego Dnia ONZ, Global Compact w Polsce zainaugurowało Inicjatywę Innowacje dla Rozwoju. W ramach międzynarodowego panelu spotkały się i starły opinie przedstawicieli ONZ, biznesu i nauki. Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ zaprosiła wybitnych gości:

Prof. Salvatore Babonesa z Uniwersytetu w Sydney, Grażynę Kulczyk – filantropki, Prof. Piotra Moncarza z Uniwersytet Stanforda, Adama Niewińskiego – Wiceprezes Zarządu  Banku Pekao S. A., Sławomira Ratajskiego – Sekretarza Generalnego UNESCO Polska, Wojciecha Szpila – Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego.

Pan Marek Tejchman, wicenaczelny Dziennika Gazeta Prawna poprowadził dyskusje pt. „Mecenat w Sztuce mecenatem innowacyjnej gospodarki.” Obecni na Gali usłyszeli odpowiedzi min na poniższe pytania: Czy można taką konstrukcje intelektualną  jak opłacalność zastosować myśląc o sztuce? Jak w organizacji nastawionej na zysk stworzyć umiejętność dostrzegania wartości artstycznej? Oraz Czy idea mecenatu może być ideą publiczną? Czy sama w sobie nie zakłada pewnej wyjątkowości?

Yearbook 2015

W ramach 5 obszarów Yearbook znajdziemy min. artykuł:

Andrzeja Guły z Instytutu Ekonomii Środowiska, który alarmuje iż „Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska podaje, że spośród 400 europejskich miast o największej liczbie dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości pyłu zawieszonego, w pierwszej dziesiątce aż 6 znajduje się w Polsce.”

Andrzeja Tersy, Prezesa Grupy Energa, mówiący o wyzwaniach stojących przed Polską w kwestii rozbudowy infrastruktury pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  „Realizacja Kaskady Dolnej Wisły może wpłynąć pozytywnie nie tylko na transport wodny, poprzez poprawę żeglowności największej polskiej rzeki, zapewnić skuteczną ochronę przeciwpowodziową, ale przede wszystkim umożliwi wytwarzanie ekologicznie czystej energii elektrycznej.”

Maciej Krzyczkowski, Główny specjalista ds. ekozarządzania, GDOŚ oraz Prezes Vivenge,  Katarzyna Rudnicka, w dwóch niezależnych artykułach poruszają temat przyszłości w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi w firmach. Z jednej strony, jak mówi Pan Krzyczkowski „ Organizacje zarejestrowane w EMAS to organizacje spełniające najwyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym powinny one móc liczyć na zwiększony kredyt zaufania ze strony administracji odpowiedzialnej za ochronę środowiska.. już teraz firmy zarejestrowane w EMAS mogą liczyć na zwolnienia z podatku akcyzowego na gaz i węgiel czy wydłużenie okresów między kontrolami inspekcji ochrony środowiska”. Z drugiej świadome firmy same na siebie nakładają dodatkowe obostrzenia środowiskowe, jak w przypadku firmy Vivenge, rozwijającej ogólnopolski program Branbility. W ramach programu Vivenge, będąca firmą rebrandingową „uwrażliwia przedsiębiorców na ogromne strumienie odpadów generowanych w trakcie procesu rebrendingu.” Są to odpady które można wyrzucić na wysypisko śmieci, albo zrecyclingować, zutylizować i zneutralizować dla środowiska. Pieśń przyszłości? To trend który Global Compact wskazuje jako potencjalnie dominujący w ciągu kilku lat.

Jerzy Kwieciński, Danuta Hubner jak  i prezesi: Marcin Moskalewicz, prezes Pern czy Paweł Olechnowicz, Prezes Grupy Lotos naświetlają istotę rozwoju portów Bałtyckich. Rozwój Transeuropejskich Korytarzy Transportowych, na które Unia Europejska chce wydać miliardy euro w ciągu najbliższych 5 lat powinien stać w centrum zainteresowania administracji publicznej.

Yearbook, nie porusza jedynie kwestii środowiskowych. Prawa człowieka i standardy pracy to dwa spośród czterech głównych obszarów działalności Global Compact, a tym samym tematyki publikacji.

– Polska staje obecnie przed wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa. Liczba lat się wydłuża, ale jakość życia wraz z upływem lat maleje. We wszystkich państwach wysoko rozwiniętych stoimy przed trudnym wyzwaniem zapewnienia najlepszych możliwie warunków życia dla starzejącego się społeczeństwa. Beata Balińska – ekspert Global Compact w Polsce, działacze sektora NGO: dr Anna Żybrzycka – Sienkiewicz, Ida Karpińska, Elżbieta Kozik, jak i firmy farmaceutyczne tj. Polfarma czy Sanofi podejmują temat walki z czasem, systemem zdrowia i jakością życia.

– Przedstawiciele UNICEF, UNHCR oraz Global Compat w Polsce alarmują na temat potrzeby solidarności społecznej w kwestii migrantów i uchodźców. Publikacja wskazuje pierwsze powstające, ogólno-europejskie i ogólno-polskie programy mierzące się zarówno kwestiami zatrudnienia uchodźców, jak walki z dyskryminacją.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

2015 rok to rok Ogłoszenia nowej mapy rozwoju świata. Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowej ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, wytyczyło ścieżkę rozwojową świata na najbliższe 15 lat. W Publikacji Global Compact Yearbook, wszystkie działania podporządkowane są 17 Celom Rozwojowym. Publikacja podejmuje też temat innowacyjności w kontekście współpracy między sektorem nauki i biznesu jak i współczesnej filantropii.

Filantropia i mecenat

Biznes w Polsce dopiero dojrzewa do sytuacji, gdzie coraz większego znaczenia nabiera filantropia i mecenat sztuki. Totalizator Sportowy, będący Spółką Skarbu Państwa,  jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiej kultury. – Wierzę, że dzięki współpracy Totalizatora Sportowego oraz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact uda nam się połączyć pozornie odległe pojęcia „innowacja biznesowa” i „kultura i sztuka” – stwierdził na łamach publikacji Wojciech Szpil, Prezes Totalizatora Sportowego oraz Członek Rady Programowej Global Compact w Polsce, dodając że takie działanie pozwoli na długofalowy i dynamiczny rozwój kraju.

Publikacja do pobrania z naszej Bazy Wiedzy o CSR

Źródło: The Global Compact Network Poland