ING pomaga Ukrainie

28 lutego 2022

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom uruchomił zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Każdy może dołączyć. Wystarczy zrobić przelew dobroczynny. Bank deklaruje podwojenie zebranej kwoty. Dodatkowo przekaże 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce.

Wszystkie przelewy dobroczynne zrealizowane na Fundację ING Dzieciom zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) oraz UNICEF Polska, które będą pomagać potrzebującym na terenie Ukrainy. Równocześnie bank zobowiązał się przekazać 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce. Kwotę rozdysponuje między organizacjami zajmującymi się taką pomocą.

Pieniądze można przekazać poprzez bramkę płatniczą na stronie Fundacji ING Dzieciom lub przelewem tradycyjnym na rachunek Fundacji 22 1050 1070 1000 0001 0003 9890, z dopiskiem POMOC UKRAINIE w tytule przelewu.

Bank podjął również dodatkowe działania pomocowe. Fundacja ING Dzieciom przygotowuje m.in. swój ośrodek w Wiśle do jak najszybszego przyjęcia kobiet z dziećmi z Ukrainy.

Dla pracowników pochodzących z Ukrainy i ich rodzin przygotował pakiet pomocowy. Wspólnie z Grupą ING objął opieką wszystkich pracowników ING z Kijowa wraz z ich bliskimi.

Od 28 lutego bank wprowadził ułatwienia dotyczące otwierania rachunków dla obywateli przybywających z Ukrainy oraz zawiesił pobieranie opłat za przelewy do tego kraju. Szczegółowe informacje są na stronie https://www.ing.pl/aktualnosci?news_id=1105457-ing-pomaga-ukrainie&from=alias.

Bank na bieżąco wdraża sankcje nakładane na Rosję.