ING po raz trzeci ze Złotym Listkiem CSR

17 czerwca 2021

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

W tym roku ING Bank Śląski po raz trzeci otrzymał Złoty Listek za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wyróżniona została dobra praktyka banku – Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Tygodnik Polityka wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz dziesiąty przyznali Listki CSR Polityki. To wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Ankieta dotyczyła siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów, zawartych w międzynarodowej normie ISO 26000, w tym: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszył także przegląd inicjatyw i rozwiązań wspierających dobre praktyki.

Jesteśmy dumni i cieszymy się, że nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione. Szczególne znaczenie ma dla nas wyróżnienie za przeciwdziałanie skutkom pandemii. W tym czasie pandemicznym odpowiedzialność społeczna i wzajemne wsparcie były szczególnie ważne i potrzebne nam wszystkim – dodaje Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu Banku.

Więcej o odpowiedzialności społecznej banku tutaj>>

Więcej o tegorocznym zestawieniu Listki CSR>>

Źródło: mat. pras.