ING nagrodzony w konkursie „The Best Annual Report” 2020

19 października 2021

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

ING Bank Śląski został wyróżniony czwarty rok z rzędu za raport roczny. Bank otrzymał nagrodę The Best of the Best za modelowe raportowanie finansowe. Dodatkowo otrzymał wyróżnienie za najlepsze Sprawozdanie Zarządu z działalności, w kategorii banki i instytucje finansowe.

Nagrodą The Best of the Best kapituła konkursu doceniła nas już po raz czwarty, co potwierdza, że niezmiennie prezentujemy nasze wyniki według najlepszych standardów rynkowych. Za modelowe i najlepsze na rynku wśród banków i instytucji finansowych uznała też nasze Sprawozdanie Zarządu z działalności. Szczególnie doceniła ciekawą i spójną narrację raportu w zmienionej w stosunku do poprzednich lat formie. Gratuluję i dziękuję wszystkim osobom, które mają swój ogromny udział w tym, jak nasze raporty są postrzegane i oceniane – powiedziała Bożena Graczyk, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Konkurs „The Best Annual Report” organizowany jest od 16 lat. Wyróżnia raporty roczne o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę konkurują spółki z rynku regulowanego przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Raport ING Banku Śląskiego za 2020 rok dostępny jest tutaj >>

Źródło: inf. pras.