ING finansuje projekt fotowoltaiczny na kwotę 428 mln zł

16 marca 2022

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

ING Bank Śląski zawarł umowę kredytową na kwotę do 428 mln złotych na finansowanie budowy portfela wielkoskalowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134,4 MW należących do Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Grupy Famur. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na około 149 GWh.

Ponad 19-letnie finansowanie realizowane w formule project finance bez regresu do sponsora dotyczy fazy budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w wielu miejscach w Polsce. ING Bank Śląski, w konsorcjum z dwoma innymi bankami, zobowiązuje się udostępnić 60% kwoty oraz pełni rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń.

–To już czwarta transakcja finansowania projektów odnawialnych źródeł energii, którą podpisaliśmy w tym roku. Tym razem naszym partnerem jest Grupa Famur – polski holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla różnych branż, w tym energetycznej oraz transportowo-przeładunkowej, którego celem jest wspieranie zielonej transformacji sektora energetycznego. Bardzo się cieszę, że możemy wesprzeć rodzimy biznes inwestujący w wielkoskalową fotowoltaikę i w taki sposób zapewnić praktyczny i materialny wkład naszego banku w transformację energetyczną Polski – powiedział Robert Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energii w ING.

Transakcja w znacznej części oparta jest o gwarantowany przez państwo system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci tzw. kontraktu różnicowego. Zapewnia on stabilny poziom cen sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej w trakcie piętnastoletniego okresu wsparcia.

Źródło: inf. pras.