Indeks Zdrowych Miast 2023 wyłonił liderów najlepiej dbających o zdrowie mieszkańców

26 stycznia 2024

Dotyczy firmy: LUX MED,

W czołówce kategorii zdrowie znalazły się Warszawa, Bielsko-Biała i Poznań. W ocenie zdrowia polskich miast brane pod uwagę była liczba programów polityki zdrowotnej oraz działań realizowanych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na terenie miasta, a także średni koszt realizacji.

Kategoria zdrowie otwiera Indeks Zdrowych Miast, odpowiadający na pytanie w których polskich miastach żyje się najlepiej. Publikacja to coroczny przegląd warunków do zdrowego życia w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce.

– Zdrowie jest pierwszą z ośmiu kategorii badanych w Indeksie Zdrowych Miast, ponieważ jest kluczowym komponentem do budowania szczęśliwego życia mieszkańców. Niezwykle cieszy nas, że samorządy dbają o profilaktykę zdrowotną w swoich miastach i dążą do poprawy jakości życia regionach. Dzięki Indeksowi pokazujemy, że ich praca przynosi widoczne efekty – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Imponujące wyniki liderów

Liderzy kategorii zdrowie wdrożyli rozwiązania, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Pierwsza w rankingu znalazła się Warszawa, w której przeprowadzono 287 działań w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Poznań przeprowadził ich 234 natomiast Bielsko-Biała zwiększyła liczbę programów profilaktyki zdrowotnej o 12 względem ubiegłego roku i przeprowadziła 44 działania z tego obszaru. Średnia liczba programów profilaktycznych dla miast wyniosła 38.

 – Badając szereg działań miast w zakresie wsparcia zdrowia mieszkańców, nadal obserwujemy lukę w systemie zabezpieczenia społecznego. Jest to szczególnie widoczne w okresie postpandemicznym, gdzie powstały dług zdrowotny powoduje niebywałe obciążenia systemowe, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia. Niepokojącym jest fakt, że w większości miast wartości badanych wskaźników spadły w stosunku do roku 2020. Zmniejsza się zarówno liczba programów jak i średnie wydatki, co może wskazywać na ograniczenia, przede wszystkim budżetowe, możliwości prowadzenia działań w obszarze zdrowia – mówi Dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

10 najzdrowszych miast w Polsce

W zestawieniu dziesięciu najzdrowszych miast w Polsce Indeksu Zdrowych Miast 2023 widoczne są nie tylko metropolie, ale także mniejsze ośrodki, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem do dbałości o zdrowie mieszkańców. Wśród 10 najzdrowszych miast znalazły się: Warszawa, Bielsko-Biała, Poznań, Gdynia, Sopot, Świnoujście, Rybnik, Gdańsk, Szczecin i Kalisz.

Publikacja, która pokazuje zmiany i motywuje

Indeks Zdrowych Miast został stworzony przez Grupę LUX MED we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Publikacja jest zbiorem informacji o działaniach i inwestycjach 66 miast na prawach powiatu, dzięki którym możliwa jest weryfikacja podejścia do tworzenia warunków dla jakości życia i zdrowia oraz zrównoważonych przestrzeni miejskich.

Miasta zostały przeanalizowane w ośmiu kategoriach:

  • zdrowie,
  • ludność i pokolenia,
  • usługi komunalne i społeczne,
  • edukacja,
  • mieszkalnictwo,
  • środowisko,
  • infrastruktura i przestrzeń,

Raport Indeks Zdrowych Miast dostępny jest na stronie.

Źródło: inf. pras.