In no rush to be fully invested

14 kwietnia 2009

Prowadzenie obecnie funduszu inwestycyjnego opartego na SRI może być sporym wyzwaniem dla menedżerów. Inwestorzy oczekujący szybkich zwrotów z zainwestowanego kapitału mogą być mniej zainteresowani etyką niż zyskiem. Rob Langston (Financial Times, 22.02.2009) Źródło