Ile firm w Polsce podejmuje działania CSR?

27 listopada 2014

Dotyczy firmy: KPMG,

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” przygotowany przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje rozbieżność w zakresie ilości firm, które deklarują, że odpowiadanie na potrzeby środowiska i społeczeństwa jest powinnością biznesu, a tymi, które mówią, że prowadzą działania CSR. Tych pierwszych jest aż 96%, natomiast tych drugich jedynie 46%. Jednak wartości te wbrew pozorom mogą nastrajać optymistycznie.

Każde kolejne badania, które dotyczą CSR w Polsce, pokazują wzrost liczby zarówno firm, które deklarują, że biznes powinien być odpowiedzialny za swoje otoczenie i swój wpływ na nie, jak i tych, w których przekłada się to na konkretne działania. W badaniu „Menedżerowie 500 i Odpowiedzialny biznes” z 2003 roku prawie 1/3 ankietowanych zadeklarowała, że nie jest im nawet znana koncepcja CSR, lub też, że nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. W ciągu kolejnych 11 lat udało się osiągnąć duży postęp na tym polu, szczególnie, że w 2003 roku najważniejszym przejawem odpowiedzialności firm było wypłacanie pensji na czas.

Gdy porówna się wyniki badania „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” z wcześniejszymi analizami dotykającymi tego tematu w Polsce widać, że wynik na poziomie 46% firm deklarujących działania w obszarze CSR jest bardzo wysoki. Gdy podobne pytanie zadano w 2011 roku na Dolnym Śląsku liczba twierdzących odpowiedzi wynosiła 37%. Z kolei w badaniu „Menedżerowie 500. Lider CSR” z 2010 roku zadeklarowano, że CSR wdrażany jest w 21% największych firm w Polsce.

– 46% firm deklarujących, że prowadzą działania, które można nazwać odpowiedzialnym biznesem to dobry wynik. Nadal pozostaje dużo do zrobienia na tym polu, ale widać, że przedsiębiorcy zaczynają postrzegać CSR jako istotną część strategii biznesowej. Można powiedzieć, że powoli kończy się okres pionierski w zakresie polskiego CSR i staje się on po prostu normą w działaniach firm. – komentuje Marcin Grzybek, koordynator badania ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu.-

Grafika badanie KPMG

Blisko 30% badanych dużych i średnich firm prowadzi działalność zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie robi tego w sposób kompleksowy. Najczęściej przyczyną, dla której firmy nie przygotowują raportów o prowadzonych przez nie programach i projektach z zakresu CSR, jest brak odczuwania takiej potrzeby. Dla dość dużej części przedsiębiorstw samo przygotowanie tego typu raportu jest dużym wyzwaniem organizacyjnym.  – mówi Jerzy Kalinowski, partner w KPMG w Polsce.

Pobierz raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”

Źródło: Informacja własna