IKEA wprowadza „Better Chicken Programme”

16 stycznia 2018

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA Food Services AB wprowadza „Better Chicken Programme”, który dotyczy zrównoważonej hodowli brojlerów w łańcuchu dostaw żywności IKEA, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Bizneus. Na program składają się wytyczne, obejmujące dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne oraz wpływ na środowisko naturalne na poziomie gospodarstw rolnych.

Celem IKEA Food jest zagwarantowanie, że hodowla brojlerów jest zgodna z kryteriami sprzyjającymi ich dobrostanowi, które obejmują m. in. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni (maksymalna gęstość hodowlana 30 kg/m²), właściwe oświetlenie, urozmaicenie warunków bytowania czy stosowanie odmian o lepszych wynikach wskaźników zdrowotnych. Program „Better Chicken” ma również na celu zapewnienie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz minimalizację kluczowych, negatywnych skutków środowiskowych, takich jak np. wylesianie i zanieczyszczenia, których źródłem są nawozy zwierzęce. Część wymogów zostanie spełniona do końca 2020 roku, a zgodność ze wszystkimi kryteriami zostanie osiągnięta najpóźniej do 2025 roku.

IKEA Food Better Programmes

IKEA Food Better Programmes to globalne wytyczne dla Grupy IKEA w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Dotyczą one poszczególnych gatunków i obejmują wszystkie najważniejsze kategorie zwierząt hodowlanych, które występują w łańcuchu dostaw żywności firmy, w tym: kurczaki brojlery, kury nioski, krowy mleczne, bydło hodowlane, trzodę chlewną i łososie. Firma dąży do tego, aby do 2025 roku cały proces pozyskiwania jaj, mięsa
drobiowego, wieprzowego i wołowego, nabiału oraz łososia był zgodny ze standardami IKEA Food Better Programmes.

W pierwszym kroku firma skupia się na programie Better Chicken, który określa minimalne wymogi co do pozyskiwania wszystkich produktów drobiowych w łańcuchu dostaw na całym świecie.

„Better Chicken” jest pierwszym ze standardów Better Programmes, które obejmują wszystkie główne gatunki zwierząt w naszym łańcuchu dostaw żywności. Praca nad nimi odbywała się na poziomie globalnym przez ostatnie dwa lata, przy udziale organizacji pozarządowych oraz dostawców. Pełne wdrożenie programów obejmujących wszystkie gatunki zwierząt zakończy się do 2025 roku.

Czytaj więcej o IKEA_Food_Better_Chicken 

źródło: materiały prasowe firmy

Pliki do pobrania:

IKEA_Food_Better_Chicken_opis