IKEA w Polsce z Certyfikatem Zielony Sklep

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
30 listopada 2014

Dotyczy firmy: IKEA,

Sklepy IKEA w Polsce zostały wyróżnione Certyfikatem Zielony Sklep przyznawanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Zielony Sklep jest pierwszym w Polsce ekocertyfikatem dedykowanym firmom branży handlowo-usługowej. Na podstawie niezależnego audytu IKEA otrzymała pierwszy, najwyższy stopień Certyfikatu. Potwierdza on, że firma działa w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z zasadami przejrzystości i ładu korporacyjnego oraz z poszanowaniem praw człowieka. Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas konferencji „Eko-standardy: korzyści, koszty i wyzwania”.

„Trójstopniowy system certyfikacji i złożone wymagania, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać Certyfikat Zielony Sklep sprawiają, że jest to bardzo ambitne zadanie. Kryteria zostały opracowane w oparciu o międzynarodowe standardy i dotyczą siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne i rozwój. Kluczowym obszarem jest sprawdzenie wpływu sklepu na środowisko naturalne i w tym przypadku IKEA okazała się bezkonkurencyjna” – powiedział Rafał Serafin, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów IKEA. Zgodnie ze swoją strategią „People & Planet Positive” firma nieustannie poszukuje nowych, ekologicznych rozwiązań, aby jej działania były jeszcze bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska, a tym samym tworzyły lepsze warunki życia dla wielu ludzi. Sięganie po alternatywne źródła energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu, działania mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów czy podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczeństwa lokalnie i globalnie to główne zadania, które IKEA realizuje w ramach polityki zrównoważonego rozwoju.

„Przyznany IKEA Certyfikat Zielony Sklep jest kolejnym dowodem, że udaje nam się z sukcesem realizować obrany przez nas kierunek zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że w sklepach IKEA klient znajdzie to, co najlepsze – szeroki asortyment artykułów produkowanych odpowiedzialnie i jednocześnie pozwalający żyć w sposób zrównoważony. Jest to kluczowy element wartości i rozwoju biznesu IKEA” – wyjaśnia Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska Sp. z o.o.

Celem programu Zielony Sklep jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej, jak również wśród polskich konsumentów. Uzyskanie Certyfikatu poprzedza audyt środowiskowy, który przeprowadzany jest przez akredytowanego audytora Fundacji. Certyfikat powstał dzięki unikalnej współpracy organizacji pozarządowej – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i firmy z branży handlu detalicznego – Tchibo Warszawa. System certyfikacji jest trójstopniowy – w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień Certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat, po którym konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.

Więcej o Certyfikacie Zielony Sklep na stronie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska: www.fpds.pl.

Dowiedz się więcej o strategii zrównoważonego rozwoju IKEA: www.IKEA.pl/przyszlosc