IKEA w Polsce wspiera IKEA Foundation w działaniach na rzecz dzieci i uchodźców

26 stycznia 2016

Już ponad 12 milionów dzieci z ponad 46 krajów na świecie uczęszcza do lepszych szkół, ma wykształconych nauczycieli i dostęp do odpowiednich materiałów edukacyjnych. To efekt ponad 13 lat współpracy IKEA Foundation z międzynarodowymi organizacjami UNICEF oraz Save the Children. Z kolei współpraca z UNHCR umożliwiła tysiącom uchodźców dostęp do elektryczności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Prowadzona od 2003 roku przez IKEA i IKEA Foundation kampania „Pluszaki dla edukacji”, polegająca na przekazywaniu 1 euro z każdej sprzedanej zabawki na rzecz organizacji Save the Children i UNICEF, pozwoliła zgromadzić w sumie 88 mln euro. Środki te w całości zostały wykorzystane na pomoc w poprawie dostępu do edukacji dzieciom w krajach, gdzie nadal setki tysięcy najmłodszych żyje na marginesie społeczeństwa, bez szans na rozwój.

„Edukacja to zdecydowanie najlepszy sposób na wyjście z biedy. Bezwzględnie wszystkie dzieci mają prawo do edukacji, ale nadal jest zbyt wiele miejsc, gdzie to prawo jest im odmawiane. Nasze wieloletnie partnerstwo z UNICEF i Save the Children pozwoliło nam podejść do problemu strategicznie, poprawiając warunki szkolnictwa w najbiedniejszych społecznościach na całym świecie. Dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni klientom IKEA i współpracownikom za ciężką pracę, która pozwoliła urzeczywistnić prawo do edukacji dla ponad 12 milionów dzieci” – powiedział Per Heggens Dyrektor Generalny IKEA Foundation.

Istotny udział w tym przedsięwzięciu miała IKEA w Polsce. Tylko w 2015 roku w polskich sklepach IKEA w ramach akcji „Pluszaki dla Edukacji” zostało sprzedanych 359 800 pluszowych zabawek i książek dla najmłodszych, co oznacza, że na konto IKEA Foundation trafiło niemal 360 tys. euro. Ten ogromny sukces podkreśla dodatkowo fakt, iż w stosunku do poprzedniej edycji w 2014 r. zebrano o 124 tys. euro więcej.

2015 rok to także kolejny rok współpracy IKEA Foundation z UNHCR w ramach kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. W czasie jej trwania, za każdy sprzedany artykuł oświetleniowy, IKEA Foundation przekazała 1 euro na rzecz UNHCR, aby pomóc rodzinom uchodźców żyjących w obozach w Afryce, Azji i na Środkowym Wschodzie. W trakcie trzeciej edycji, która przeprowadzona została w listopadzie i grudniu 2015 roku, na całym świecie udało się zebrać 12,4 mln euro, z czego około 387 300 euro pochodziło z Polski. W sumie przez wszystkie edycje kampanii IKEA Foundation przekazała 30,8 mln euro na rzecz UNHCR, z czego ponad 716 tys. euro zebrane zostało w Polsce.

UNHCR stara się dostosować pomoc do lokalnych warunków, dlatego na przykład w obozie dla uchodźców Azraq w Jordanii instaluje panele fotowoltaiczne. Dzięki akcji „Jaśniejsza Przyszłość dla Uchodźców” możliwe będzie zapewnienie dostępu do energii odnawialnej dla 60 tys. uchodźców, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisję CO2 o 3500 ton rocznie.

„Liczba osób przesiedlonych w wyniku konfliktów i przemocy osiągnęła poziom nie notowany od czasu zakończenia II wojny światowej. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wsparcie, jakie otrzymaliśmy od IKEA Foundation w budowaniu świadomości i zaangażowania społeczeństwa, jest bezcenne. Bardzo doceniamy wysiłki setek tysięcy współpracowników i klientów IKEA, którzy wzięli udział w kampanii” – powiedział Zastępca Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Kelly T. Clemens.

„Jesteśmy dumni, że polscy klienci tak pozytywnie zareagowali na organizowane przez nas akcje społeczne. Zebrana w kampanii „Pluszaki dla Edukacji” kwota w wysokości prawie 360 tys. euro to 360 tys. podstawowych zestawów szkolnych dla dzieci. Do tego dochodzi prawie 390 tys. euro uzyskanych ze sprzedaży artykułów oświetleniowych, które przeznaczone zostanie na pomoc uchodźcom. Cieszymy się, że co roku rośnie świadomość i zaangażowanie naszych klientów oraz pracowników, co przekłada się na pomoc coraz większej ilości potrzebujących osób, szczególnie dzieci. Dzięki temu w znaczący sposób wspieramy działania IKEA Foundation, pomagając najbiedniejszym społecznościom na świecie” – podsumowuje Agata Czachórska, p.o. Kierownika ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce.