IKEA staje się coraz bardziej zrównoważoną firmą – Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014 Grupy IKEA

5 lutego 2015

Dotyczy firmy: IKEA,

Minął drugi rok odkąd Grupa IKEA ogłosiła swoją globalną strategię People & Planet Positive. Był to kamień milowy w dążeniach IKEA do stawania się coraz bardziej zrównoważoną firmą, ponieważ nowa strategia wyznaczyła jeszcze bardziej ambitne cele w tym zakresie. Podsumowanie osiągnięć z roku finansowego 2014 (trwającego od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku) oraz plany na najbliższe lata znajdziemy w najnowszym, niedawno opublikowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy IKEA.

W 2014 roku Grupa IKEA osiągnęła znaczące postępy we wszystkich trzech obszarach zdefiniowanych w strategii People & Planet Positive, którymi są: działanie na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu, osiągnięcie niezależności energetycznej i najwyższej efektywności wykorzystania wszelkich zasobów naturalnych oraz dbałość o warunki życia i pracy ludzi na całym świecie.

„Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby przekształcić IKEA w jeszcze bardziej zrównoważoną firmę – na miarę XXI wieku. W roku finansowym 2014 odnotowaliśmy znaczne postępy, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia. Mamy ogromne możliwości, aby pozytywnie wpływać na ludzi i środowisko, a kiedy działamy wspólnie, możemy osiągnąć praktycznie wszystko” – powiedział Steve Howard, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy IKEA.

„Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami i podejmują starania, aby żyć w sposób bardziej zrównoważony. Chcemy im to ułatwiać i inspirować do dalszych pozytywnych zmian. Wyniki przedstawione w tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy IKEA pokazują, że nasze działania są efektywne i pozwalają kształtować lepszą przyszłość dla wielu ludzi” – powiedziała Anna Pawlak-Kuliga, wice prezes IKEA Retail w Polsce. „W Polsce inwestujemy też w odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe oraz panele słoneczne, dążąc do osiągnięcia niezależności energetycznej” – dodała Anna Pawlak-Kuliga.

Energia i zasoby naturalne

Bardzo ważnym obszarem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dla IKEA uzyskanie niezależności energetycznej i surowcowej. Oznacza to zmiany w zaopatrzeniu w kluczowe surowce, takie jak bawełna czy drewno, zwiększanie wydajności energetycznej w budynkach firmy oraz w całym łańcuchu dostaw, a także inwestycje w energię odnawialną.

Największe osiągnięcia:

  • Ilość generowanej energii odnawialnej wyniosła 42% całkowitego zużycia, a w planach jest osiągnięcie 100% pokrycia do 2020 roku; największą inwestycją był zakup pierwszej farmy wiatrowej w Stanach Zjednoczonych
  • Dzięki działaniom na rzecz ograniczenia zużycia energii w sklepach i magazynach IKEA od 2010 roku zaoszczędzono 66 milionów euro
  • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju IKEA zrealizowali 40 projektów energetycznych w ponad 15 krajach, dzięki czemu wydajność energetyczna wśród dostawców artykułów wyposażenia wnętrz wzrosła o 19% (w porównaniu z rokiem 2012)
  • 41% drewna pozyskiwanego przez IKEA pochodzi ze zrównoważonych źródeł[1], a w planach jest pozyskiwanie 100% zrównoważonego drewna do 2020 roku
  • 76% bawełny pozyskiwanej przez IKEA pochodzi ze zrównoważonych źródeł[2], a w planach jest pozyskiwanie 100% zrównoważonej bawełny do sierpnia 2015 roku. W 2014 roku IKEA zainwestowała 1,34 miliona euro w projekty mające pomóc ok. 110 000 rolników podnieść ich dochody i produkować bawełnę przy mniejszym zużyciu wody i chemikaliów

Zrównoważone życie w domu

Oprócz tego, że IKEA dąży do ograniczenia wpływu swoich działań na środowisko, zachęca też do tego konsumentów. Firma pragnie inspirować ich do prowadzenia bardziej zrównoważonego życia w domu na co dzień. W ofercie IKEA znajdziemy rozwiązania w przystępnych cenach, umożliwiające oszczędzanie i generowanie energii, oszczędzanie wody czy ograniczanie i sortowanie odpadów. W porównaniu do roku finansowego 2013, sprzedaż tych produktów wzrosła aż o 58% (w Polsce o 32%). Dodatkowo 75% wszystkich sprzedanych artykułów oświetleniowych stanowiły produkty wykorzystujące technologię LED lub artykuły kompatybilne z żarówkami LED-owymi. Klienci IKEA mogą też znacząco zaoszczędzić na wydatkach na prąd, kupując domowe panele słoneczne (obecnie są one dostępne w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Szwajcarii). Natomiast dzięki kranom z perlatorami w ubiegłym roku udało się zaoszczędzić aż 288 milionów litrów wody (to wystarczająca ilość, by napełnić 115 basenów olimpijskich).

Ludzie i społeczności

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi, nie tylko klientów, ale również pracowników firmy (obecnie 147 tys. osób w 42 krajach) oraz jej dostawców, a także lokalnych społeczności. Z programów finansowanych obecnie przez IKEA Foundation (104 miliony przekazane w 2014 roku) skorzysta 100 milionów dzieci. Programy te mają na celu poprawę warunków życia dzieci z najbiedniejszych społeczności na świecie. W 2014 roku IKEA zebrała 17,8 miliona euro w ramach kampanii „Pluszaki dla edukacji. 1 euro to majątek” oraz „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. Polskie sklepy zgromadziły z tych akcji odpowiednio 231 tysięcy euro oraz ponad 121 tysięcy euro.

IKEA rozwija też współpracę z dostawcami – do ich grona dołączyły małe lokalne firmy i spółdzielnie, np. z Indii czy Tajwanu. W ten sposób firma może przyczynić się do poprawy warunków życia w tych społecznościach. Obecnie wszyscy dostawcy artykułów wyposażenia wnętrz IKEA spełniają standardy kodeksu IWAY (część oczekuje na planowany audyt).

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014 Grupy IKEA wraz z jego podsumowaniem jest dostępny pod adresem: www.IKEA.pl/przyszlosc

[1] Drewno ze zrównoważonych źródeł posiada certyfikat Forest Stewardship Council® lub pochodzi z recyklingu.

[2] Bawełna ze zrównoważonych źródeł spełnia normy Better Cotton Initiative, inne standardy zrównoważonego rozwoju stosowane w Stanach Zjednoczonych lub pochodzi z plantacji dążących do spełnienia norm Better Cotton Initiative.