IKEA podsumowuje działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźczym

18 grudnia 2023

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA Retail Polska nieprzerwanie od lutego 2022 roku prowadzi działania wspierające osoby uchodźcze w znalezieniu pracy, integracji i ustabilizowaniu sytuacji życiowej. W 2023 ponad 260 pracowników i pracowniczek IKEA zaangażowała się w pomoc, która dotarła do 3150 osób w Polsce i Ukrainie.

Po zrealizowaniu globalnego celu wyznaczonego w 2019 roku, jakim było wsparcie 2500 osób uchodźczych, Grupa Ingka stawia sobie nowy cel. Zobowiązała się do rozwijania kompetencji poprzez szkolenia językowe i specjalistyczne oraz do zatrudnienia kolejnych 3000 osób w kryzysie uchodźczym do końca 2027 roku. Dalsze wsparcie zapowiedziała także IKEA Foundation, która od 2009 roku przekazała na cele pomocowe 300 mln euro.

Działania wspierające osoby uchodźcze w zdobywaniu kompetencji ważnych na rynku pracy Grupa Ingka realizuje zarówno globalnie, jak i lokalnie. W 2022 roku IKEA Retail Polska dołączyła do projektu „Refugee Skills for Employment” („Liczą się umiejętności”). W ramach inicjatywy firma przeprowadziła dwie edycja programu stażowego, którego celem było budowanie i stwarzanie możliwości nabywania umiejętności ważnych na polskim rynku pracy. W obu edycjach udział wzięło łącznie 56 osób. Uczestnicy i uczestniczki zdobywali kompetencje w różnych obszarach pracy w IKEA. W ramach stażu mieli także możliwość nauki języka polskiego. Po zakończeniu programu 66 proc. stażystek i stażystów znalazło zatrudnienie w sklepach w Polsce.

Dotychczasowe działania IKEA na rzecz osób z Ukrainy

W 2023 roku IKEA Retail Polska wspólnie z partnerami zrealizowała wiele inicjatyw na rzecz osób uchodźczych.

– W ramach programu grantowego „Bezgraniczni Przyjaciele” realizowanego z Fundacją Świętego Mikołaja wsparliśmy 1472 dzieci, w tym 909 dzieci z Ukrainy i 563 dzieci z Polski. Wspólnie z Habitat for Humanity realizujemy projekt – „Razem urządzamy lepszy świat”. Przekazaliśmy m.in. darowizny rzeczowe w postaci produktów IKEA, które pozwolą wyposażyć ok. 200 przyjaznych i funkcjonalnych mieszkań. Postawiliśmy sobie za cel stworzenie namiastki utraconego domu dla 600 osób. Zapewniając im schronienie chcemy pomóc odbudować w nich siłę, stworzyć stabilne warunki mieszkaniowe i dać szansę w odzyskaniu samodzielności. Do końca września br. wyposażyliśmy już 116 mieszkań wspierając w ten sposób w sumie 385 osób, a program trwa dalej – mówi Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Osób Uchodźczych w IKEA Retail w Polsce.

Sklepy IKEA odpowiadają także na lokalne potrzeby. M.in. IKEA w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych zrealizowała projekt „razem W DOMU”. Pracownicy i pracowniczki w ramach wolontariatu pomogli wyposażyć 4 mieszkania, które służą 16 rodzinom w kryzysie uchodźczym – zamieszkały w nich 54 osoby.

Sklep IKEA w Bydgoszczy we współpracy z Fundacją EMIC realizuje projekt “Nowe kompetencje”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z doświadczeniem migracji, mieszkających głównie w Toruniu i w Bydgoszczy. W ramach wspólnych działań w sklepie zostały zorganizowane szkolenia kasjerskie oraz prowadzone są branżowe kursy języka polskiego, kurs z obsługi komputera dla osób wykluczonych cyfrowo oraz stricte kursy zawodowe.

W Krakowie pracownicy i pracowniczki sklepu zaangażowali się w realizację projektu grantowego ze stowarzyszeniem Salam Lab i wyposażyli nowe miejsce na mapie Krakowa przy ul. Sołtysa Dytmara 3 – SPA. Społeczna Przestrzeń Aktywna to miejsce, w którym każda osoba może czuć się jak u siebie. Tylko od maja do listopada b.r. zostało zorganizowanych łącznie 326 aktywności, w których wzięło udział ponad 2000 uczestników i uczestniczek. z Ukrainy, Polski, Białorusi, Rosji, Meksyku, Hiszpanii, Indii, Maroka, Afganistanu oraz Iranu.

Dotychczas w ramach wszystkich lokalnie zrealizowanych inicjatyw wsparcie otrzymało ponad 1800 osób. Ze względu na średnio i długoterminowy charakter działań część projektów trwa nadal i nie zostało jeszcze podsumowanych.

Źródło: inf. pras.