IKEA Podsumowanie 5 lat programu „Zabawa to poważna sprawa”

16 lutego 2023

Dotyczy firmy: IKEA,

Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” ma już 5 lat. Od czasu jego inauguracji, pluszaki zaprojektowane przez najmłodszych, pomogły wesprzeć 17 projektów, tym samym dotrzeć z pomocą do ponad 40 tys. osób.

Partnerem 5. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” w Polsce była Fundacja Ocalenie. Wraz z nią IKEA wybrała i następnie nagrodziła finansowo organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Ubiegłoroczni laureaci z powodzeniem realizowali i nadal realizują założone cele projektu.

Fundacja dla Wolności z Warszawy opracowała program „Przystanek Świetlica 2022 – Ośrodek dla cudzoziemców Dębak”. Dzięki dotacji z IKEA od lipca do końca września 2022 r. udało się zrealizować m.in. zajęcia świetlicowe (łącznie 172 godziny) dla 53 dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźczym. Uczestniczyli oni także w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych (np. Etnoliga, turniej badmintona) czy warsztatach twórczych. Część środków przeznaczono na indywidualną pracę asystenta-specjalisty oraz asystenta kulturowego.

Fundacja Niezwyczajni z Józefowa i jej „Niezwyczajna szkoła dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami” przyjęła w sumie ponad 50 dzieci, które korzystały ze specjalistycznej opieki i edukacji w ramach wsparcia grantowego IKEA. Aktualnie naukę w tej placówce kontynuuje ponad 30 dzieci z Ukrainy, które uczone są przez specjalistów, pochodzących zarówno z Ukrainy, jak i Polski. Dzięki pomocy finansowej zakupiono zabawki, materiały plastyczne i dydaktyczne oraz specjalistyczne sprzęty terapeutyczne i edukacyjne.

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej realizował projekt „Zabawa to poważna sprawa – razem możemy więcej”, którego uczestniczki i uczestnicy zyskali szansę na pogłębienie umiejętności artystycznych, rozwój pasji w dziedzinie sztuk plastycznych i teatralnych oraz naukę języka polskiego. Dzięki uzyskanym funduszom zorganizowano serię warsztatów artystycznych (ceramicznych, tanecznych, plastycznych, fotograficznych, tkackich), pokaz mody oraz wystawę prac plastycznych. Podopieczni wraz z koordynatorkami przygotowali spektakl teatralny w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej oraz w Czechach (Studenka), z motywem przekraczania bariery językowej, kulturowej i narodowościowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zarówno w ostatniej, jak i we wcześniejszych edycjach, część środków finansowych organizacje przeznaczały, np. na remonty lub otwarcia nowych przestrzeni. Odnowione świetlice, sale i placówki, wyposażone w nowy sprzęt, będą służyły przez kolejne lata. Więcej informacji o najnowszej edycji konkursu można przeczytać tutaj.
Pięć edycji temu

Program „Zabawa to poważna sprawa” miał swoją premierę w 2017 r. jako lokalna inicjatywa, będąca częścią globalnej kampanii społecznej, prowadzonej przez IKEA. Przez kilka ostatnich lat firma zapraszała dzieci na całym świecie do współtworzenia wyjątkowej kolekcji pluszaków SAGOSKATT – zyski z jej sprzedaży przeznaczana była na cele charytatywne. Ich adresatami były m.in. polskie placówki – organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które na co dzień pomagają dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i realizują działania mające na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, aktywności, kreatywności i integracji.

Łącznie, w czasie trwania 5 edycji konkursu grantowego, IKEA przekazała środki na rzecz 17 projektów, zgłoszonych przez 16 organizacji. Realizowane zwycięskie inicjatywy i projekty wpłynęły na ponad 40 tysięcy osób z grup szczególnie wrażliwych – dzieci i młodzieży, a nawet dorosłych.

Wszystkie projekty wsparte w ciągu 5 lat zawierały w sobie pierwiastek zabawy, zgodnie z głównym przesłaniem projektu – każde dziecko, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo się bawić. Inicjatywy obejmowały m.in. edukację ekologiczną, naukę o zmianach klimatu, kontakt z naturą oraz integrację poprzez zajęcia sportowe. Wspierały także rozwój umiejętności, takich jak kreatywne myślenie i zainteresowań, np. artystycznych. Były skierowane do różnych grup, np. program dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, warsztaty dla dzieci i młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych czy szerszej społeczności lokalnej, w tym całym rodzinom.

„Program „Zabawa to poważna sprawa” był niezwykły, ponieważ angażował tak wiele osób. Począwszy od dzieci, które tworzyły kolekcje pluszaków, przez naszych klientów, którzy zdecydowali się na zakup maskotki SAGOSKATT, następnie zespół IKEA koordynujący program i w końcu organizacje, które pomagały i wciąż pomagają dzieciom narażonym na wykluczenie społeczne i ich rodzinom. Wszyscy działaliśmy wspólnie dla zabawy – podstawowej potrzeby każdego dziecka, niezbędnej do właściwego rozwoju emocjonalnego i społecznego. W relacjach organizacji wspartych przez 5 lat istnienia programu zauważamy, że to właśnie podczas zabawy nawiązujemy relacje, tworzymy, odpoczywamy i ładujemy akumulatory, odrywamy się od rzeczywistości, a także odkrywamy świat i naszą kreatywność” – podsumowuje Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”, IKEA Retail Polska.

Źródło: info. pras.