IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja prezentują stypendystów programu „Na Rodzinę Można Liczyć”

23 stycznia 2014

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja przyznały stypendia ufundowane w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego programu IKEA FAMILY „Na Rodzinę Można Liczyć”. Środki w wysokości 283 tysięcy złotych już trafiają do poszczególnych uczniów, którzy są pracowici, angażują się społecznie i chcą rozwijać swoje pasje oraz talenty, ale do tej pory nie pozwalała im na to sytuacja finansowa.

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest przez IKEA FAMILY we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja od 2012 roku. Jego mechanizm opiera się na budowaniu Funduszu Stypendialnego. Wysokość kwoty zgromadzonej na koncie Funduszu zależy od klientów sieci IKEA – ilekroć w okresie trwania akcji, podczas zakupów okazują oni swoją kartę IKEA FAMILY, firma przekazuje środki finansowe na wsparcie aktywnej społecznie i utalentowanej młodzieży.

W drugiej edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” (edycja 2013/2014), realizowanej wiosną 2013 roku, przyznane zostały 142 roczne stypendia w wysokości 2 000 złotych każde, które będą wypłacane w miesięcznych ratach. Stypendyści pochodzą z 44 polskich szkół, które zostały zakwalifikowane do programu, ponieważ aktywnie angażują się w organizację pomocy finansowej uczniom oraz uzasadniły potrzebę ich udziału w programie. Wysokość stypendiów przyznanych w poszczególnych placówkach uzależniona jest od wielkości szkoły i waha się od 2 000 do 12 000 złotych. Najwięcej, bo aż 29 stypendiów, przyznano w województwie małopolskim. W programie wzięło udział 19 szkół gimnazjalnych, 22 szkoły i zespoły ponadgimnazjalne oraz 3 zespoły łączące oba etapy edukacji.

Wśród stypendystów znalazły się osoby zaangażowane społecznie w życie szkoły oraz lokalnej społeczności, np. poprzez działalność w harcerstwie, na rzecz dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych lub pomagające w schroniskach dla zwierząt. Wsparcie otrzymają też młodzi sportowcy, pasjonaci nauk ścisłych i ekonomii oraz uczniowie uzdolnieni muzycznie. Środki zebrane w ramach akcji „Na Rodzinę Można Liczyć” przeznaczone zostaną m.in. na zajęcia pozaszkolne, zakup instrumentów muzycznych i sprzętu komputerowego, wyjazdy edukacyjne, obozy sportowe oraz harcerskie, a także finansowanie udziału w dodatkowych zajęciach i kursach.

Tegoroczna edycja programu »Na Rodzinę Można Liczyć« zakończyła się równie dobrym wynikiem, jak pierwsza, prowadzona w 2012 roku. Cieszy nas nie tylko liczba ufundowanych stypendiów, ale także szeroki odzew ze strony szkół w całej Polsce – do naszego programu zgłosiło się łącznie 70 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki programowi możemy realnie wpływać na poprawę sytuacji młodych, zdolnych ludzi, którzy mają ograniczone możliwości finansowe. Dając im szansę rozwoju pasji i talentów, tym samym przyczyniamy się do wzrostu kapitału intelektualnego nastolatków – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

Wsparcie młodych, zaangażowanych ludzi jest niezmiernie ważne. To właśnie oni pewnego dnia zostaną lekarzami, pedagogami, inżynierami lub będą wykonywać inny zawód, który będzie miał wpływ na życie nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z tego, że często sytuacja życiowa nie pozwala uczniom na wystarczające rozwijanie swoich talentów. Mamy nadzieję, że nasze stypendia dadzą aktywnej młodzieży szansę na realizację marzeń, a co najważniejsze – pomogą jej wspierać nasze małe lokalne społeczności – powiedział Adam Nowak, kierownik programu IKEA FAMILY.

Do grona stypendystów należą m.in.:

– Ania, która osiąga sukcesy w dziedzinie lekkoatletyki, a oprócz tego jest aktywnie zaangażowana w wolontariat. Regularnie odwiedza starszą panią, działa w szkolnym Caritasie i kole PTTK, opiekowała się uczniami z Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej, pracuje też w schronisku dla zwierząt. Otrzymane stypendium przeznaczy przede wszystkim na kurs na prawo jazdy, które pozwoliłoby jej szybciej się przemieszczać, aby dalej tak aktywnie działać na rzecz innych.

– Ania Gabrysia, która jest pasjonatką biologii oraz ekologii i zdobywa osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich w tej dziedzinie. Dzięki stypendium będzie mogła zakupić m.in. książki o tematyce przyrodniczej, które pozwolą jej rozwijać pasję oraz z sukcesem uczestniczyć w kolejnych konkursach.

– Marek, który jest korektorem czasopisma naukowego dotyczącego językoznawstwa oraz aktywnie działa w wolontariacie, m.in. w Staromiejskim Centrum Kultury oraz Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież. Uczeń pragnie przeznaczyć stypendium na rozwój swojej pasji w zakresie żeglugi wodnej poprzez udział w kursie i zdobycie patentu żeglarza jachtowego.

– Adrianna, która jest uzdolniona wokalnie i aktorsko, bierze udział w wielu konkursach artystycznych, zdobywając wyróżnienia na poziomie powiatu i województwa. Stypendium wykorzysta na opłacenie uczestnictwa w warsztatach i konkursach wokalno-aktorskich oraz dojazdu na nie.

– Karolina, która osiąga sukcesy na szczeblu wojewódzkim w zawodach snowboardowych, wspiera zbiórki na rzecz lokalnej społeczności, jest wolontariuszką szkolnej grupy Amnesty International i trenuje mieszane sztuki walki (MMA). Ze stypendium uczennica będzie mogła opłacać zajęcia związane z jej licznymi pasjami oraz zwiększyć wiedzę w zakresie języków obcych.

Źródło: informacja prasowa