IKEA ogłasza zwycięzców 5. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”

27 lipca 2022

Dotyczy firmy: IKEA,

Zakończyła się piąta edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Wśród organizacji, które otrzymały tegoroczne wsparcie znalazły się: Fundacja Niezwyczajni z Józefowa, Fundacja dla Wolności z Warszawy oraz Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej z Dąbrowy Górniczej.

Konkurs grantowy to inicjatywa IKEA Retail w Polsce, będąca częścią międzynarodowej kampanii IKEA pod hasłem „Zabawa to poważna sprawa”. Jego ideą jest budowanie świadomości, że każde dziecko, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy. Celem realizowanych w ramach konkursu projektów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze szczególnie wrażliwych grup. Środki grantowe pochodzą ze sprzedaży kolekcji pluszowych maskotek SAGOSKATT, która tworzona jest we współpracy z dziećmi z całego świata. Partnerem społecznym tegorocznej edycji konkursu jest Fundacja Ocalenie.

– Cieszymy się, że tak różnorodne organizacje i instytucje wzięły w tym roku udział w konkursie grantowym „Zabawa to poważna sprawa”. To pokazuje, jak wiele osób w Polsce chce włączać w swoje działania dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Mamy nadzieję, że przeprowadzone projekty zachęcą organizacje do podejmowania kolejnych inicjatyw dających możliwość spotkania i wspólnego działania społeczności migranckiej i lokalnej  –tłumaczy Agata Kołodziej, koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie.

Program realizowany w ramach grantu IKEA skupia się na organizacji cyklu warsztatów plastycznych, teatralnych oraz muzycznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym oraz integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym. W ramach projektu odbędzie się także wystawa prac artystycznych oraz spektakl, do którego scenografię tworzy pracownia Tkaniny Artystycznej w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej. Program obejmował będzie również wizyty w placówkach kulturalnych, siedzibach okolicznych firm m.in. IKEA, czy prezentacje i wykłady, które przyczynią się do poszerzenia różnorodnych form edukacyjno-wychowawczych.

–  W tym roku w konkursie grantowym udzieliliśmy wsparcia organizacjom, które realizują programy skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin z doświadczeniem migracyjnym, w tym do tych z Ukrainy. W przypadku Fundacji Niezwyczajni wsparcie ma podwójny wymiar, ponieważ organizacja ta specjalizuje się w pomocy osobom uchodźczym z niepełnosprawnościami. Zdecydowaliśmy, że w tym trudnym czasie, spowodowanym wojną w Ukrainie, tego rodzaju pomoc trafi w odpowiednie miejsca” – mówi Magdalena Betin, koordynatorka kampanii „Zabawa to poważna sprawa” w IKEA Retail w Polsce.

Laureatów 5. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” wybrało jury złożone z pracowników sklepów i biur IKEA oraz przedstawicieli Fundacji Ocalenie. Nagrodzone w tym roku organizacje będą realizować zwycięskie projekty do końca października 2022 roku.

Źródło: inf. pras.