IKEA Łódź odpowiedzialna społecznie w 2014 roku

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
19 stycznia 2015

Dotyczy firmy: IKEA,

IKEA Łódź realizuje strategię zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive”, która jest odpowiedzią firmy na oczekiwania społeczne i globalne wyzwania współczesnego świata. Strategia obowiązuje od 2013 i obejmuje trzy główne obszary: działanie na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu, osiągnięcie niezależności energetycznej i najwyższej efektywności wykorzystania wszelkich zasobów naturalnych oraz dbałość o warunki życia i pracy ludzi na całym świecie. W minionym roku za zrealizowane działania sklep IKEA Łódź został odznaczony statuetką „Serce dla Łodzi” oraz Certyfikatem Zielony Sklep.

1. Zrównoważone życie w domu dzięki IKEA Łódź

Pierwszy z trzech zasadniczych obszarów zrównoważonej działalności IKEA Łódź polega na zmniejszaniu zużycia surowców naturalnych – takich jak np. woda. Sklep przeciwdziała też nadmiernemu zużyciu energii, a także uczy w jaki sposób poprzez segregację ograniczać odpady.

W IKEA Łódź w 2014 roku przeprowadzono kilka ważnych inicjatyw, mających na celu edukację w obszarze zrównoważonego życia w domu. Pierwszą z nich była akcja zrealizowana wspólnie ze ZWIK w Łodzi, promująca łódzką wodę – „Łódzka woda najlepsza”. Miała ona na celu przekonać mieszkańców miasta, że woda, która płynie z łódzkich kranów pochodzi w 90% ze studni głębinowych i zawiera drogocenne minerały takie jak: wapń, magnez, potas i fluorki. Jest więc zdrowa, a jej konsumpcja zapobiega produkowaniu nadmiernej ilości butelek PET. IKEA Łódź przyłączyła się do akcji ZWIK, przekazując 300 karafek, butelek i ręczników z logo akcji. Były one dystrybuowane nieodpłatnie wśród restauratorów, którzy włączyli się w akcję, aby w estetyczny sposób mogli serwować swoim gościom wodę kranową. Duże zainteresowanie tymi gadżetami wśród Łodzian sprawiło, że powstała limitowana seria butelek KORKEN oraz karafek oznaczonych logo akcji, które w preferencyjnych cenach dostępne były dla wszystkich klientów IKEA Łódź. W ramach współpracy ze ZWIK, IKEA Łódź wsparła także nagrodami rzeczowymi grę miejską „Łódką po skarb”, organizowaną w okresie wakacyjnym przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

To nie jedyne działanie IKEA Łódź mające na celu edukację w zakresie zmniejszania zużycia drogocennego zasobu, jakim jest woda. Od lat wszystkie baterie kuchenne i łazienkowe, dostępne w asortymencie IKEA zawierają w sobie perlatory. Urządzenia te, poprzez napowietrzanie strumienia wody, redukują jej zużycie o 30-50%. IKEA zwiększyła także wydajność oferowanych zmywarek i pralek, dzięki czemu potrzebują one zdecydowanie mniej wody od innych modeli dostępnych na rynku. Firma edukuje także swoich dostawców w zakresie oszczędzania wody. Celem na najbliższe lata jest redukcja zużycia wody w procesach produkcyjnych mebli i tekstyliów o 30%.

O tym jak ważne jest oszczędzanie nie tylko wody, ale też innych zasobów naturalnych w naszym najbliższym otoczeniu informowała też wyjątkowa przestrzeń, stworzona w IKEA Łódź – tzw. „Ekologiczne wnętrze”.

Aranżacja podzielona została na pięć obszarów. Wśród nich znalazło się wspomniane oszczędzanie wody. Jest też dział poświęcony zasadom ekologii w kuchni oraz sposobom oszczędzania energii, za pomocą oświetlenie LED. Wnętrze pokazuje także w jaki sposób można stworzyć w domu hodowlę własnych roślin i ziół oraz jak ważna jest segregacja odpadów i recykling.

„Ekologiczne wnętrze” posiada też miejsce warsztatowe dla dzieci. Do końca 2014 roku w organizowanych tam zajęciach wzięło udział 2569 dzieci. IKEA Łódź, zapraszając maluchy do tak urządzonej przestrzeni, chce zwrócić ich uwagę na troskę o środowisko naturalne. Podejście najmłodszych do oszczędzania zasobów będzie miało bowiem ogromny wpływ na przyszłość naszej planety. Dlatego już dzisiaj warto uczyć ich jak segregować odpady, wykorzystywać nowe technologie, takie jak żarówki LED czy doceniać smak samodzielnie wychodowanych warzyw. Dzieci podczas zajęć pracowały na produktach pochodzących w 100% z asortymentu IKEA.

W ramach działań przyczyniających się do edukacji ekologicznej, IKEA Łódź włączyła się także w konkurs „Zbieram makulaturę – ratuję lasy” organizowany przez lokalny oddział Polskapresse Sp. z o.o. Zwycięskim szkołom przekazała systemy do segregacji odpadów, a także zapewniła eko lekcje.

2.  Energia i zasoby naturalne

IKEA stawia na innowacyjne produkty, które wytwarzane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Współpracuje więc z producentami, którzy do tych zasad się stosują. Edukuje ich i pomaga ulepszać procesy produkcji, czyniąc je jeszcze bardziej wydajnymi i przyjaznymi środowisku.

Jednym z takich przedsięwzięć, realizowanych wspólnie z Politechniką Łódzką, był projekt „Ekologia tekstyliów”. IKEA szukała odpowiedzi na pytanie, jakie elementy zrównoważonego rozwoju są ważne dla klientów w procesie wyboru tekstyliów – do sypialni czy salonu. Grupa studentów w okresie od marca do maja 2014 roku, pod opieką kadry naukowej i pracowników firmy, przeprowadziła szereg badań laboratoryjnych na wybranych pościelach i zasłonach z asortymentu IKEA oraz miała możliwość współuczestniczenia w badaniu marketingowym wykonanym przez firmę badawczą wiosną i latem 2014 roku.

Projekt potwierdza słuszność podejmowanych przez IKEA działań proekologicznych (naturalne, ekologiczne surowce, współpraca z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju), gdyż jak wynika z badań mają one istotne znaczenie dla klientów – w sklepach IKEA w dużej mierze szukają oni właśnie takich produktów.

Inicjatywa okazała się także doskonałym przykładem współpracy nauki z biznesem. Dzięki niemu studenci Politechniki Łódzkiej mieli możliwość udziału w ciekawym przedsięwzięciu. IKEA dała im interesujący temat badawczy i możliwość zdobycia cennego doświadczenia – także podczas praktyk studenckich w centrali firmy.

Innym projektem, polegającym na zrównoważonym podejściu do zasobów naturalnych jest całkowita wymiana oświetlenia w sklepie na LED-owe. Miała ona miejsce pod koniec 2014 roku. Zmiana dotyczy zarówno oświetlenia ekspozycji, jak też terenu parkingów, podświetleń banerów czy wieży.

3. Ludzie i społeczności

IKEA Łódź włącza się zarówno w globalne akcje, mające na celu poprawę warunków życia dzieci i najbardziej potrzebujących, jak też sama podejmuje inicjatywy lokalne w tym zakresie.

Bardzo ważnym obszarem, w którym udziela wsparcia jest edukacja. W ubiegłym roku IKEA Łódź już po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję IKEA i Fundacji św. Mikołaja – „Na Rodzinę Można Liczyć”, której celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z całej Polski. Dzięki środkom zebranym w 2014 roku ufundowano stypendia dla 110 uczniów z 47 szkół, w tym dla 14 z województwa łódzkiego. Osoby te pochodziły z takich miast jak: Gorzkowice, Modlna, Wieluń, Zduńska Wola oraz Zgierz. Wielu spośród nagrodzonych młodych ludzi pomaga słabszym uczniom w lekcjach, organizuje zbiórki charytatywne oraz wspiera schroniska dla zwierząt. Uczniowie, do których trafiło wsparcie to także osoby, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zawodach sportowych, artystycznych czy olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, a także posiadają odpowiednio wysoką średnią ocen.

IKEA Łódź w 2014 roku wspierała edukację dzieci także poprzez inną akcję. Po raz kolejny została bowiem partnerem ekonomicznego konkursu dla szkół podstawowych „I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą”, którego celem było przekazanie najmłodszym wiedzy z obszaru finansów i przedsiębiorczości. Praktyka ta została już doceniona i opublikowana w Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki 2013.

Z edukacją związany jest także inny globalny projekt – „Pluszaki dla Edukacji”. W 2014 roku w ramach tej akcji po raz kolejny odbyła się zbiórka pluszaków, z których częściowy dochód przekazany został na pomoc dzieciom z najbiedniejszych zakątków świata. Same pluszaki otrzymała natomiast Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Blisko 2300 pluszaków, zebranych wspólnie z klientami sklepu IKEA Łódź, trafiło do dzieci, które na skutek nieszczęśliwych wypadków transportowane były karetkami WSRM do szpitali.

W ramach swoich działań łódzki sklep wspierał także lokalne społeczności. Po pierwsze „Rowerową Łódź”, przekazując przeciwdeszczowe pelerynki w ramach akcji „Na rowerze można jeździć w każdą pogodę”. Po drugie Łódzką Gromadę Zuchów „Słoneczne Promyki”, przekazując dzieciom odblaskowe kamizelki. Ponadto w okresie letnim IKEA Łódź włączyła się w akcję „Krzesło dla seniora” i przekazała 100 krzeseł w ramach cyklu „Letnich koncertów w Altanie”, organizowanych przez Fundację 2035.

Z kolei z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt, wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals, IKEA Łódź zorganizowała w sklepie cykl wydarzeń poświęconych czworonogom. Jedną z najważniejszych aktywności była zbiórka pledów, poduszek, dywaników lub ręczników dla zwierząt. Z kolei najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach pod hasłem: „Mój ulubiony zwierzęcy przyjaciel”, podczas których tworzyły ulubione zwierzątka z modeliny lub gipsu, a następnie dowolnie ozdabiały. W warsztatach udział wzięli także zwierzęcy inspektorzy z OTOZ Animals, którzy przedstawili dzieciom ciekawostki dotyczące zwierzęcych zwyczajów.

Odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności, trzykrotnie w minionym roku, wraz z Centrum Dystrybucji Jarosty, IKEA Łódź odnawiała pomieszczenia w Szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Klinice Neurochirurgii i Klinice  Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i  Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wyposażyła pomieszczenia w nowe meble i dodatki, tak by nadać im nieco ciepłego, domowego charakteru.

Z kolei w ramach akcji „Drugie życie produktu”, IKEA Łódź przekazywała produkty z ekspozycji organizacjom partnerskim z Łodzi i okolic. Należą do nich trzy fundacje – GAJUSZ, „Słonie na balkonie” oraz „Dom w Łodzi”, dwa Przedszkola Miejskie, Pogotowie Opiekuńcze, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, a także Dom Dziecka w Wojsłowicach pod Zduńską Wolą. Podopieczni placówek otrzymali sofy, krzesła, biurka, poduszki, dywany, pledy, koce, pościele, garnki, pojemniki tekstylne i wiklinowe oraz żyrandol i żarówki LED.

IKEA Łódź wspiera także najbardziej potrzebujące rodziny. W tym roku, z okazji Mikołajek przygotowała 250 paczek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, które dystrybuowane były w ramach Świątecznego Pogotowia Radia Łódź.

Zrównoważone działania IKEA Łódź, zarówno te skierowane do społeczności lokalnej, jak też inicjatywy ekologiczne zostały docenione przez lokalne i ogólnopolskie organizacje. Poza wspomnianym wyróżnieniem w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IKEA Łódź otrzymała też nagrodę „Serce dla Łodzi” w kategorii Biznes/Przedsiębiorca, przyznawaną przez Fundację „Partnerstwo dla Łodzi”. Od lat wyróżnia ona osoby, firmy i organizacje pozarządowe, których pracę na rzecz rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego, w tym szczególnie walkę z biedą oraz wykluczeniem społecznym, można uznać za wybitną.

Wszystkie zrealizowane działania są zgodne z globalną strategią IKEA – „People & Planet Positive”. W jej myśl IKEA Łódź:

 • Dzieli się z klientami wiedzą o tym jak w prosty sposób można dbać o środowisko na co dzień.
 • Oferuje produkty i rozwiązania, które są niezbędne w każdym zrównoważonym domu.
 • Dba o to, aby oferowane produkty były w części lub całości wykonane z recyklingu.
 • Posiada certyfikowane produkty organiczne w Sklepiku Szwedzkim i Restauracji.
 • Inwestuje w energię odnawialną i zwiększenie niezależności energetycznej firmy.
 • Działa na rzecz ograniczenia ilości generowanych odpadów i segregowania tych, które są już wytworzone.
 • Wykorzystuje urządzenia pozwalające oszczędzać wodę.
 • Promuje zrównoważony transport wśród pracowników i klientów.
 • Aktywnie angażuje się w projekty społeczne mające na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

Za zaangażowanie w sprawy ekologii IKEA Łódź wyróżniona została w 2014 roku certyfikatem Zielony Sklep przyznawanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. To pierwszy w Polsce ekocertyfikat dedykowany firmom z branży handlowo-usługowej. Na podstawie niezależnego audytu IKEA Łódź otrzymała pierwszy, najwyższy stopień Certyfikatu. Potwierdza on, że sklep działa w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z zasadami przejrzystości i ładu korporacyjnego oraz z poszanowaniem praw człowieka.

Społeczne zaangażowanie IKEA Łódź w liczbach:

 • 300 – tyle karafek, butelek i ręczniczków przekazanych zostało przez IKEA Łódź w ramach akcji „Łódzka woda najlepsza”
 • 30-50% o tyle zmniejszają zużycie wody perlatory zamontowane we wszystkich kranach dostępnych w asortymencie IKEA
 • 2569 – tyle dzieci do końca 2014 roku wzięło udział w warsztatach organizowanych w „Ekologicznym wnętrzu” IKEA Łódź
 • 14 – tylu uczniów z województwa łódzkiego otrzymało wsparcie w ramach zeszłorocznej akcji „Na Rodzinę Można Liczyć”
 • 2250 – tyle pluszaków przekazanych zostało Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w ramach zeszłorocznej akcji „Kup Pluszaka dla dzieciaka”
 • 100 – tyle krzeseł przekazała IKEA Łódź w ramach akcji „Krzesło dla seniora”, zorganizowanej przez Fundację 2035
 • 3 – tyle sal szpitalnych zostało wyremontowanych i wyposażonych przez IKEA Łódź i Centrum Dystrybucji Jarosty w 2014 roku
 • 250 – tyle paczek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej IKEA Łódź przekazała w ramach Świątecznego Pogotowia Radia Łódź.

Źródło: informacja prasowa