IKEA Foundation współorganizatorem międzynarodowego konkursu na rzecz pomocy uchodźcom

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
22 lutego 2016

IKEA Foundation we współpracy z UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) i platformą „What Design Can Do” ogłaszają międzynarodowy konkurs „Refugee Challenge”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy oraz potrzeby uchodźców na całym świecie.

Według badań UNHCR ponad 60% z 19 milionów uchodźców na świecie zamieszkuje obszary miejskie. Wynika z tego wiele wyzwań związanych z ich integracją i zakwaterowaniem, przed którymi stoją rządy oraz organizacje społeczne. IKEA Foundation wraz z UNHCR i platformą „What Design Can Do” postanowiła wesprzeć starania o poprawę losu uchodźców na całym świecie, ogłaszając międzynarodowy konkurs pod hasłem „Refugee Challenge”.

Celem konkursu jest zaangażowanie twórców z każdego zakątka globu i wykorzystanie ich potencjału, aby trwale zmienić los uchodźców oraz wesprzeć ich integrację w często obcych dla nich przestrzeniach miejskich. To także szansa na nawiązanie współpracy z uchodźcami, zidentyfikowanie ich potrzeb i znalezienie najlepszych metod pomocy.

Oficjalne rozpoczęcie konkursu zostało ogłoszone 19 lutego br. w Zurichu, podczas konferencji Democratic Days Design organizowanej przez IKEA. Jednym z tematów wydarzenia jest dyskusja o tym, jak projektowanie może zmienić świat. Konkurs składa się z 7 etapów i potrwa przez cały 2016 rok. Do maja można zgłaszać swoje pomysły, które następnie zostaną poddane ocenie. Następnie twórcy będą mieli czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek do swoich projektów. Kolejnym etapem będą nominacje, spośród których jury, 1 lipca br., wyłoni 5 finalistów. Otrzymają oni budżet w wysokości 10 000 euro oraz wsparcie ekspertów podczas tworzenia prototypów swoich pomysłów. W październiku pierwowzory zostaną przedstawione partnerom realizacyjnym. Wyniki konkursu będą ogłoszone w grudniu i zaprezentowane w formie wystawy.

Do konkursu może zgłosić się każdy, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. Pomysły mogą być różnorodne, od produktów i przestrzeni, aż po usługi czy technologie. Projekty mogą dotyczyć istniejących rozwiązań lub proponować nowatorskie idee. Ocenie będą poddawane m.in. kreatywność, unikalność, jakość wykonania, związek z tematem konkursu, a także korzyści, jakie wynikną z wprowadzenia projektu w życie.

Patronat medialny konkursu w Polsce objęło F5, a patronat merytoryczny School of Form w Poznaniu.

Więcej informacji o konkursie i zgłoszeniach można znaleźć na stronie
http://www.whatdesigncando.com/challenge/