IKEA Foundation działa na rzecz klimatu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
25 kwietnia 2016

Dotyczy firmy: IKEA,

Postępujące zmiany klimatyczne niosą za sobą wiele zagrożeń dla ludzi, środowiska oraz całej planety. W związku z tym IKEA Foundation oraz organizacje We Mean Business i Here Now podjęły współpracę na rzecz działań mających na celu zahamowanie tego procesu. Poprzez promowanie i zachęcanie do walki nie tylko ze skutkami zmian klimatu, ale przede wszystkim z ich przyczynami, pragną zapewnić lepszą przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W grudniu 2015 roku staliśmy się świadkami porozumienia pomiędzy 195 krajami, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza”. To wielki krok naprzód, który wyznacza przełomowy moment dla światowej gospodarki, a także dla całego społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to ogromne wyzwanie. Na świecie zachodzą duże zmiany, które w znacznej mierze szkodzą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Dlatego szczególnie ważne jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydzielanie szkodliwych gazów cieplarnianych, negatywnie wpływających  na nasze środowisko i na nas samych. Wierzę, że dzięki działaniom IKEA Foundation osiągniemy nasz cel i przyczynimy się do tworzenia lepszej przyszłości dla nas, a także dzieci i rodzin na całym świecie – powiedziała Katarzyna Dulko-Gaszyna, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce.

W czerwcu 2015 roku IKEA Foundation ogłosiła swoje zaangażowanie w działania na rzecz walki ze zmianami klimatu, przeznaczając 400 milionów euro na ten cel do 2020 roku. Głównym motywem tych działań jest wsparcie rodzin i dzieci, które są najbardziej narażone na negatywne skutki globalnego ocieplenia. Fundusze są przeznaczane na inwestycje w odnawialne źródła energii, a także promowanie ekologicznych postaw, które przyczynią się do poprawy jakości życia.

Wierzymy, że jedynym sposobem na znalezienie najlepszego rozwiązania problemu globalnego ocieplenia jest pomoc i zaangażowanie ludzi z całego świata. IKEA Foundation jest dla nas ogromnym wsparciem i cieszymy się, że wspólnie możemy budować lepszy świat, w którym będą dorastać nasze dzieci – powiedział Jessy Tolkan, Executive Director w Here Now.

Organizacje We Mean Business i Here Now we współpracy z IKEA Foundation, prowadzą innowacyjne kampanie, które inspirują i mobilizują przedsiębiorców, a także całe społeczności do aktywnego budowania lepszej przyszłości pozbawionej szkodliwych gazów cieplarnianych. Wśród takich inicjatyw pojawiła się między innymi kampania przeciwko emisji węgla i zanieczyszczeniom powietrza w Indiach, czy też program dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, mający na celu pomoc w przejściu na technologie produkujące czystą energię w domu.