III Etap projektu Wizja 2050

11 marca 2014

Dotyczy firmy: BASF Polska, Orlen, Polpharma,

17 kolejnych firm, w tym Partnerzy Strategiczni FOB: BASF Polska Sp. z o.o., Polpharma S.A. oraz Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, dołączając do grona przeszło 60 przedsiębiorstw.

Tym samym zainaugurowano III Etap projektu  Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 realizowany wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki, PwC i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są filarem zmian mających na celu zbudowanie efektywnej i konkurencyjnej gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas Inauguracji III Etapu projektu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Spotkanie odbyło się 10 marca 2014 roku w Warszawie.

Podsekretarz stanu w MG podkreśliła rolę podmiotów gospodarczych w dyskusji nt. wyzwań rynkowych. – Aktywna postawa przedsiębiorstw daje szansę na prowadzenie prawdziwie partnerskiego dialogu administracji z przedstawicielami branż i sektorów nt. kierunków kształtowania polityki gospodarczej kraju  – stwierdziła.

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślała, że jednym z największych wyzwań dla Polski jest budowa kapitału społecznego, który jest podstawą zaufania społecznego oraz dialogu potrzebnego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju społecznej odpowiedzialności firm.

Więcej o dokumencie: Wizji 2050 tutaj https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050/

Podczas spotkania  Deklarację podpisały następujące firmy:

 • BASF Polska Sp. z o.o.
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Grupa COMARCH S.A
 • EDF Polska S.A
 • Fluid S.A. Sędziszów
 • HORTIMEX PLUS sp. z o.o. sp. k.
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. J
 • Instytut Partnerstwa Gospodarczego
 • Pol-Inowex sp.z o.o.
 • Polpharma S.A.
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Raben Management Services sp. z o.o.
 • Ster sp. z o.o.
 • Termisil Huta Szkła Wołomin S.A
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Dokonano również podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu. Ustalono także, że w ramach realizacji III Etapu Wizji 2050 swoje prace będą kontynuowały następujące grupy robocze:

 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja
 • Odnawialne źródła energii
 • Innowacje społeczne
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Dialog wokół zagadnień polityki klimatycznej “Klimat dla rozwoju”

Materiały wypracowywane w ramach grup będą współtworzone przez jej członków i prezentowane jako efekt prac grupy. Firmy zaangażowane w prace grup będą tym samym uwzględniane w procesach konsultacji istotnych dokumentów rządowych dotyczących obszarów zainteresowania grup.

Źródło: mg.gov.pl, informacja własna